Kütüphane

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları İlköğretim Okulu Kütüphanesi, İlköğretim ve Ortaokul Kütüphaneleri’nden oluşmaktadır. İki ayrı binada öğrenci, öğretmen ve personelinin araştırma ve bilgi gereksinimi için yayın sağlar, süreli ve süresiz yayınları kullanıcılarına duyurur. Bilgiye ulaşmada izlenecek yol ve yöntemlerde kullanıcıya rehberlik etmek konusunda uzman personeli ve mevcut koleksiyonu ile çağdaş bir okul kütüphanesi olarak hizmet vermektedir.

Amacımız: Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları’nın eğitim ve öğretim ilkeleri doğrultusunda hizmet veren kütüphanelerimiz, IFLA ve UNESCO’nun yayınladığı ” Okul Kütüphanesi Bildirgesi“nde yer alan okul kütüphanesi amaçlarını temel alır. Öğrencilerimize bilgi okuryazarlığı becerileri kazandırarak yaşamboyu öğrenen bireyler olmalarını sağlamak ise en temel amacımızdır.

Ortaokul kütüphanesi :

Ortaokul kütüphanemizde, öğrencilerimizde okuma, öğrenme, araştırma ve kütüphane kullanma alışkanlığını ve zevkini geliştirmek amacıyla hizmet vermektedir. Okulumuz yerleşkesinde B Blok ikinci katta yer alan kütüphanemiz 10-14 yaş grubu öğrencilerimizin, velilerinin ve personelimizin kullanımına açıktır. Kitaplar, süreli yayınlar, danışma kaynakları (ansiklopedi, sözlük, atlas vb.) gibi materyal türlerinden oluşan koleksiyonumuz Dewey Onlu Sınıflama Sistemine göre düzenlenmiş olup açık raf sistemi ile hizmet vermektedir.

Hedeflerimiz :

–        Öğrencilerimizin, okuma ve araştırma eğilimlerini canlı tutarak okuma alışkanlıklarının yaşamboyu sürdürebilir olmasını sağlamak.

–        Öğrencilerin araştırma, sorgulama ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeleri için kütüphanenin aktif olarak hayatlarında yer edinmesini önemi noktasında farkındalık yaratmak.

–        Bilgi toplumunun sunduğu olanaklar çerçevesinde bilgi okuryazarı olan bireyler olma sürecinde kütüphaneyi etkin kılmak.

–        Öğrencilerimizi aradıkları bilgiye en doğru ve hızlı bir şekilde erişimin de yardımcı olmak.

–        Çocuk edebiyatı yazarlarımızı, okulumuzda ağırlayarak öğrencilerin okudukları yazarları yakından tanımalarına olanak sağlamak.

Kurallar:

–        Kütüphaneye yiyecek ve içecek ile girilmez.

–        Kütüphanede başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşulmaz.

–        Kullanıcılar kütüphaneden başkası adına materyal ödünç alamaz.

–        Kütüphanede okunulan ve incelenilen kaynaklar masalarda bırakılır.

–        Danışma kaynakları (ansiklopedi, sözlük, atlas…vb.) okuyucularımız tarafından her an ihtiyaç duyulabilecek kaynaklar olduğundan ödünç alınamaz.

–        Ödünç alınan materyal için, en fazla iki kez süre uzatımı yapılmaktadır.

–        Üzerinde gecikmiş kitabı bulunan öğrenciler, kitabını iade etmeden yeni bir kitap alamaz.

–        Kütüphanede öğrencileriyle ders/araştırma yapmak isteyen öğretmenlerin randevu almaları gerekmektedir.

–        Kullanıcılar kaybettikleri veya kullanılamayacak ölçüde yıprattıkları materyallerin aynısını kütüphaneye sağlamakla yükümlüdürler. Kaybolan/yıpratılan materyalin aynısının bulunamaması durumunda kütüphane tarafından belirlenen başka bir materyal satın alınmalıdır.

–        Her yıl en geç haziran ayı sonuna kadar öğretim kadroları, öğrenciler ve çalışanlar, üzerlerinde bulunan tüm kütüphane kaynakalrını kütüphaneye iade etmekle yükümlüdürler.

Üyelik Koşulları :

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları Ozel ilköğretim Okulu’na kayıt yaptıran tüm öğrenciler, öğretim kadroları ve idari çalışanlar  kütüphanenin doğal üyesi kabul edilirler. Kütüphaneden yararlanmak isteyen velilerimiz ise kütüphaneye gelerek kayıt yaptırabilirler.

Ödünç Alma Koşulları:

–        Okuyucularımız açık raf sistemine göre düzenlenmiş olan kütüphanemizden serbestçe yararlanabilirler.

–        Öğrencilerimiz 2 adet kitabı 2 hafta süre ile öğretmenlerimiz, çalışanlarımız ve velilerimiz 3 adet kitabı 15 gün süre ile ödünç alabilirler.

–        Danışma kaynakları (Ansiklopedi, sözlük, atlas) ödünç alınamaz, sadece fotokopileri çektirilebilir.

–        Ödünç alınan bütün kaynakların zamanında iade edilmesi veya ödünç sürelerinin uzatılması gereklidir.

–        Öğretim yılı bitmeden iki hafta önce öğrenciler için ödünç verme işlemleri durdurulur

Çalışma saatlerimiz :

Haftaiçi  08.00-17.00