Dil ve Bilim Şenliği

Bilim Şenliği

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okullarında tüm derslerimizde temel amacımız, sorgulayarak bilimsel bilgi edinme yollarını keşfettirmek, bu yolla öğrencilerimizin kendi kişisel maceralarını yaratabilmelerine olanak sağlamak ve bu macerayı yaratırken süreçten zevk alabilmelerini sağlamaktır. Bununla birlikte bilim ve bilme sevgisini, ilgisini, kültürünü geliştirmektir.

Öğrencilerimiz, Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları öğrencileri olarak, edindikleri bu kazanımlar doğrultusunda tek başlarına düşünmeye cesaret edebilmekte, yeni çözümler arayabilmekte, kavramlar arasında yeni ilişkiler kurabilmekte, bilinmeyeni keşfedebilecekleri yeni durumlar oluşturabilmekte, bilimin uygulama alanı olan teknoloji ile ilişkisini kurabilmekte, tüm bunları sanat ve dil aracılığı ile aktarabilmektedirler. Bilimi, bilmeyi, sanatı yaşantılarının bir parçası haline getirebilmektedirler.

Öğrencilerimiz, tüm bu bilme cesaretlerini Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün,  bilimin bizler için en doğru yol gösterici olduğu söyleminden almaktadırlar.

Öğrencilerimiz bu cesaretle aklın ve bilimin aydınlığı ile dilin ve sanatın duyarlılığı içerisinde bilimsel düşünebilen, sorgulayabilen, yaşama katılabilen, yaşamdan zevk alabilen birer birey olarak yüksek çaba göstermektedirler.

Bu çabaların bir ürünü olan Bilim Şenliklerimizde öğrencilerimiz projelerini hazırlarken, çeşitli deneyimlerini analiz edebildikleri, analizlerle elde ettikleri verileri açıklayabildikleri, tahminlerde ve öngörülerde bulunabildikleri, problem çözebildikleri bir dil ve sistematik kazanmaktadırlar. Ayrıca yaratıcı düşünme becerileri gelişmekte, estetik ve entelektüel gelişimleri desteklenmektedir.

Bilim Şenliklerimizde öğrencilerimiz, okul yaşantıları boyunca sürdürdükleri çalışmalarını birer bilimsel projeye dönüştürerek sergilemektedirler. Şenliğimiz; öğrencilerimizin öğrendiklerini pekiştirebilmeleri, gerçek yaşam uygulamalarını görebilmeleri ve bu deneyimlerini okul toplumuyla paylaşabilmeleri için bir fırsat olmaktadır.

Öğrencilerimiz, yaparken öğrenmenin, öğrenirken eğlenmenin tadını çıkararak hazırlandıkları Şenlikte projelerini Ankara Üniversitesi’nin değerli bilim insanlarına sunmaktadırlar. Ortaya koydukları emeğin, bilimsel otoriteler tarafından değerlendirilmesi süreci, öğrencilerimiz için en heyecan verici bölüm olmaktadır.