Müzik

ANKÜ ORTAOKUL MÜZİK

Duygularımı şiirlere anlatamam çünkü şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerle de açıklayamam çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim. Çünkü ben bir müzisyenim.

“Mozart”

AMACIMIZ

Öğrencilerimizin ulusal kültürlerini ve evrensel sanat anlayışını özümsemelerinin yanında, sanat okuryazarlığı özelliklerini geliştirmektir. Yaşam boyu sanat felsefesini içselleştirirken kendilerini müzik yoluyla da ifade edebilen, birikimli bireyler olmalarını sağlamak.

 KÜLTÜR SANAT POLİTİKAMIZ

Okulöncesi müzik derslerinde oyuncu ruhunu koruyan çocukların hareket, dans ve şarkı söyleme yönleri güçlüdür. Orff-Schulwerk  Elementer Müzik  ve Hareket yaklaşımı ile beden ritmini, doğaçlamayı, ekip çalışmasını öğrenerek sosyal yönleri güçlenir. Her öğrenci müziğin toplu ya da bireysel ifade edilen alanlarında yaratıcılıklarını geliştirerek aktif rol alır. Okul içi ve dışında faaliyet gösteren koro topluluğu, orkestra, üflemeli bando takımı ve bireysel çalgı eğitimi alanlarında faaliyet göstererek sorumluluk bilinci kazanır. Sanatı ve sanatçıyı sever, ulusal ve uluslararası müzik kültürü gelişmiştir.

PROJELERİMİZ

Ankü Polifonik Koro: Koro dili; ses, söz, ezgi, ritim şarkı, devinim ve bedensel dillerin kullanıldığı geniş kapsamlı ve katılımlı bir dildir. Koro dilini kullanan çocuklar, kendini ifade etme, sorumluluk alma, ekip çalışmasında var olma ve liderlik özelliklerini geliştirirler. Okul sonrası kulüp dersleri ile öğrenciler çok sesli müziği ve seslerini iyi kullanmayı öğrenirler.

Ankü Suzuki Keman: Müzikte anadil yaklaşımıyla keman eğitimi sunan ve yetenek ayrımı gözetmeksizin her çocuğa ulaşmaya çalışan bir yaklaşımdır. Okul sonrası kulüp dersleri ile Suzuki Keman derslerine katılır ve devamlılık göstererek çalgı hâkimiyetini sağlar.

Ankü Üflemeli Bando Takımı: Okulumuz bünyesinde bulunan üflemeli çalgıları,  hafta içi okul sonrası derslere kalarak bando öğretmeni gözetiminde fiziksel özelliklerine uygun olarak seçer ve aktif katılım gösterir. Okul içinde /dışında tören ve etkinliklerde, okulu temsilen gerçekleştirilen organizasyonlarda görev alarak sorumluluk bilinci kazanır.