Matematik

Matematik Zümresi

Bölümümüzün temel amacı, öğrencilerimizde bilimsel düşünce oluşturmak, geliştirmek ve bu yolla yaşadığımız evreni anlama çabası oluşturmak; onlarda matematik sevgisi, ilgisi, kültürü yaratmaktır. Öğrencilerimizin tek başlarına düşünmeye cesaret edebilmelerini sağlamak temel yaklaşımımızdır.

Barışın ve insanlar arası anlayışın, dünyadaki güvencesi bilimdir. Öğrencilerimizi dünya barışının güvencesi olarak görmekte; onları aklın ve bilimin aydınlığında bilimsel düşünebilen, sorgulayabilen, yaşama katılabilen, yaşamdan zevk alabilen bireyler olarak yetiştirmeyi önemsemekteyiz.

Bölümümüz, öğrencilerimizle bilineni irdeleyebildikleri, yeni çözümler arayabildikleri, yeni ilişkiler bulabildikleri, bilinmeyeni keşfedebildikleri, matematiği anlayarak öğrenebildikleri etkinlikler yapmaktadır.