Bilişim Teknolojileri ve Yazılım

Amaçlar

Öğrencilerimizin gelişen bilgi teknolojileri konusunda temel bilgi ve becerileri kazanabilmeleri ve bu teknolojileri okul ve günlük yaşantısında kullanabilmeleri derslerimizin temel amacıdır. İyi birer bilgisayar okur-yazarı olmalarını hedeflediğimiz derslerimizde öğrencilerimizin bilgi teknolojilerine olan ilgilerini artırarak sorun çözme becerilerini de geliştiriyoruz. Bu doğrultuda yaş ve bilgi düzeylerine göre belirlenen ve sürekli gelişen bilişim teknolojilerinin göz önünde bulundurulduğu öğretim programımızla öğrencilerimizin;

  • Bilgisayar kullanmanın pratik yöntemleri hakkında bilgi edinebilmelerini,
  • Bilgisayarın basit olarak kullanılması ve programlanması ile ilgili olarak temel bilgi ve becerileri kazanabilmelerini,
  • Bilgisayardan istediği bilgiyi alabilmelerini,
  • Bilgisayara istediği bilgiyi yükleyebilmelerini,
  • Bilgisayarda basit program uygulamalarını yapabilmelerini hedefliyoruz.

Bilgisayar derslerimizde, anlatım, görsel- işitsel, sınıflandırma, karşılaştırma, uyarlama, dönüştürme, örneklendirme, açıklama, soru cevap yöntemlerini  kullanıyor ve bu sayede onların derste edindikleri bilgileri özümsemelerini ve pekiştirmelerini sağlıyoruz.

Derslerimiz her öğrencinin bir bilgisayarı kullanabilmesine imkan tanıyan bilgisayar laboratuvarlarımızda yapılmaktadır. Laboratuvarlarımızda projeksiyon aleti yardımı ile ders anlatılmakta ve daha sonra da öğrencilerimizin öğrendikleri konu ile ilgili çalışma yapmaları sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin ders boyunca kendilerine ait bir bilgisayarda çalışması bireysel eğitimi de sağlamakta ve öğrenilenlerin pekiştirilmesinde son derece etkili olmaktadır.