İnsan Kaynakları

ÖĞRETMEN İŞE ALIM SÜRECİ

İşe alım süreci uygulamamızın temel amacı Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları bünyesinde mevcut pozisyon açıklarını belirleyerek kurumumuzun vizyon, misyon ve değerlerine en uygun adaylarla bu pozisyon açıklarını gidermektir.

1. Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okullarında yeni görev alacak öğretmenler için yaş sınırı 55’tir.

2. Yeni öğretmen alımlarında başvuru sürecinin yürütülmesi ve ön değerlendirmesi okullar genel müdürü tarafından yapılır.

3. Öğretmen alımı şu basamaklardan oluşur:

  • Öğretmen alım sınav komisyonunun kurulması,
  • Öz geçmişler üzerinden yapılan ön değerlendirme sonucuna göre uygun görülen adaylar ön görüşmeye davet edilir ve ders gözlemi süreci gerçekleşir.
  • Mülakat.

4. Her yıl öğretmen alımı sınavlarını yürütmek üzere ihtiyaç duyulan branşlar için sınav komisyonu kurulur. Bu komisyon: Yönetim Kurulunu temsilen an az bir üye, Ankara Üniversitesinden ilgili branşta bir öğretim üyesi, genel müdür, ilgili kademe müdürü ve eğitim danışma kurulunu temsilen bir üyeden oluşur. Üniversitemizden ilgili branşta bir öğretim üyesi tercihen okullar bilim kurulu üyeleri arasından seçilir.

5. Ön görüşme ve ders gözleminde başarılı olan adaylardan ihtiyaç duyulan öğretmen sayısının en az 3 katı kadar (yeterli başvuru olması durumunda) aday ile mülakat görüşmesi yapılır. Öğretmen adaylarının mülakatları Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

6. Başarılı olan adaylarla Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okulları Yönetim Kurulu Kararı ile sözleşme yapılır.

7. Bu ilkeler Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okulları Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren uygulanır.

 

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okulları

 

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ