İnsan Kaynakları

ÖĞRETMEN İŞE ALIM SÜRECİ

1. Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okullarında yeni görev alacak öğretmenler için yaş sınırı 55’dir.

2. Yeni öğretmen alımlarında başvuru sürecinin yürütülmesi ve ön değerlendirmesi okullar genel müdürü tarafından yapılır.

3. Öğretmen alımı şu basamaklardan oluşur:

– Öğretmen alım sınav komisyonunun kurulması,

– Ön görüşme ve ders gözlemi,

– Mülakat.

4. Her yıl öğretmen alını sınavlarını yürütmek üzere ihtiyaç duyulan branşlar için ayrı ayrı sınav komisyonu kurulur. Bu komisyon: Yönetim Kurulunu temsilen an az bir üye, Üniversiteden ilgili branşta bir öğretim üyesi, Genel Müdür, ilgili kademe müdürü ve eğitim koordinatörlerini temsilen bir üyeden oluşur. Üniversitemizden ilgili branşta bir öğretim üyesi tercihen okullar bilim kurulu üyeleri içinden seçilir. Bilim Kurulunda alan ile ilgili uygun öğretim üyesi bulunmaması durumunda yönetim kurulu tarafından belirlenir.

5. Ön görüşme ve ders gözleminde başarılı olan adaylardan ihtiyaç duyulan öğretmen sayısının en az 3 katı kadar (yeterli başvuru olması durumunda) aday ile mülakat görüşmesi yapılır. Öğretmen adaylarının mülakatları Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

6. Başarılı olan adaylarla Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okulları Yönetim Kurulu Kararı ile sözleşme yapılır.

7. Bu ilkeler Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okulları Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren uygulanır.

ÖĞRETMEN ALIM BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okulları

Öğretmen Alım Sınavları Komisyonu