Geleneksel Etkinliklerimiz

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okullarında tüm derslerimizde temel amacımız, sorgulayarak bilimsel bilgi edinme yollarını keşfettirmek, bu yolla öğrencilerimizin kendi kişisel maceralarını yaratabilmelerine olanak sağlamak ve bu macerayı yaratırken süreçten zevk alabilmelerini sağlamaktır. Bununla birlikte bilim ve bilme sevgisini, ilgisini, kültürünü geliştirmektir.

 

Öğrencilerimiz, Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları öğrencileri olarak, edindikleri bu kazanımlar doğrultusunda tek başlarına düşünmeye cesaret edebilmekte, yeni çözümler arayabilmekte, kavramlar arasında yeni ilişkiler kurabilmekte, bilinmeyeni keşfedebilecekleri yeni durumlar oluşturabilmekte, bilimin uygulama alanı olan teknoloji ile ilişkisini kurabilmekte, tüm bunları sanat ve dil aracılığı ile aktarabilmektedirler. Bilimi, bilmeyi, sanatı yaşantılarının bir parçası haline getirebilmektedirler.

 

Okulumuzun geleneksel çalışması olan “BİLİM KAMPI”nda amacımız; bilimin, doğanın bir parçası olduğuna dikkat çekmek, bilim kültürünü yaygınlaştırmak, öğrencilerimizin bilimle ilgilenmekten zevk almalarını sağlamaktır.

 

Bilimin; kişisel, düşünsel, sanatsal ve yaşantılarımızın diğer alanlarında yeni düşünme biçimi için güçlü bir model olduğu düşüncesiyle sürdürdüğümüz öğrencilerimizde bilim kültürü oluşturma çabamız, aslında onlara yeni bir yaşam biçimi sunmaya, bir dünya görüşü kazandırmaya dönüşmüştür.

Bilim Atölyesi

Öğrencilerin eğlenerek kendi robotlarını tasarladıkları atölyemizde özel robotlar kullanılmaktadır. 

Okulumuzun geleneksel çalışması olan “BİLİM KAMPI”nda amacımız; bilimin, doğanın bir parçası olduğuna dikkat çekmek, bilim kültürünü yaygınlaştırmak, öğrencilerimizin bilimle ilgilenmekten zevk almalarını sağlamaktır.

Robot Atölyesi

Toggle content goes here, click edit button to change this text.