Teknoloji – Tasarım

Teknoloji ve Tasarım Dersi Yeni Öğretim Programının Amaçları ve Hedefleri:

 • Teknoloji geliştirme süreci ile ilgili temel bilgiler kazandırmak,
  • Tasarım kavramı, türleri ve süreci ile ilgili temel bilgiler kazandırmak,
  • Günlük hayatta karşılaştıkları problemlerin çözümüne ilişkin sorumluluk almalarını ve bu problemlerin çözümünde teknoloji geliştirme süreçlerini ve tasarım becerilerini kullanmalarını sağlamak,
  • Tasarımcıların uyguladığı problem belirleme ve şartlara göre en uygun çözüm önerisi geliştirme süreçlerini anlamalarına yardımcı olmak,
  • Sosyal becerilerin (iş birliği, iletişim becerileri, başkalarının fikirlerine saygı gösterme, grup ortamında kendi fikrini verilerle destekleyebilme, eleştiriyi olgunlukla karşılama vb.) gelişmesine yardımcı olmak,
  • Teknoloji ve tasarım bilgi birikiminin; toplum, ekonomi ve doğal kaynaklara ilişkin sürdürülebilir kalkınma konularındaki etkisinin farkına varmalarına yardımcı olmak,
 • Karşılaşılan problemlere geri dönüştürülebilir veya atık malzemeler kullanarak bilimsel yöntemlerle ve teknoloji tasarım süreçleriyle çözüm sağlanabileceğini kavratmak,
  • Birey, çevre, toplum ve teknoloji arasındaki etkileşimi fark ettirmek,
  • Kapasiteleri konusunda bilinç kazandırmak ve öğrencilerde farkındalık oluşturmak,
  • Problem tanımlama, çözme ve uygulama becerileri geliştirmesinde yardımcı olmak,
  • Görselleştirme becerisi kazandırmak,
  • Özgür, özgün ve yenilikçi düşünme becerileri kazandırmak,
  • Teknoloji okuryazarı bireyler yetiştirmek,
  • Teknoloji ve tasarım ile ilgili kariyer bilinci kazandırmak,
  • Teknoloji ve tasarım süreçlerinde iş güvenliği önlemlerinin önemini fark ettirmek,
  • Doğal ve beşeri bilimlere ilişkin merak uyandırarak ve tutum geliştirerek elde edilecek bilgilerin tasarım yoluyla ürünleştirilebileceği konusunda bilinç kazandırmak,
  • Farklı teknolojik alanlardaki (enerji, ulaşım, bilişim vb.) ilerlemelerin kökeni ve geleceği konusunda bilgi edindirmek,
  • Bilimsel bilgi ve teknolojinin yaratıcı düşünme sistematiği ile yenilikçi (inovatif)ürünlere dönüşmesi konusunda katkı sağlamak,
  • Buluş, icat, keşif, bilim, teknik, endüstri gibi kavramlar konusunda bilgi edindirmek,
  • Özgün fikirlerin değeri ve fikri hakların korunmasının teknolojik ilerlemeye katkısının bilincini kazandırmak amaçlanmıştır.