Bilim Kampı

Bilim Kampı

Okulumuzun geleneksel çalışması olan “BİLİM KAMPI”nda amacımız; bilimin, doğanın bir parçası olduğuna dikkat çekmek, bilim kültürünü yaygınlaştırmak, öğrencilerimizin bilimle ilgilenmekten zevk almalarını sağlamaktır.

Bilimin; kişisel, düşünsel, sanatsal ve yaşantılarımızın diğer alanlarında yeni düşünme biçimi için güçlü bir model olduğu düşüncesiyle sürdürdüğümüz öğrencilerimizde bilim kültürü oluşturma çabamız, aslında onlara yeni bir yaşam biçimi sunmaya, bir dünya görüşü kazandırmaya dönüşmüştür.

Bilim Kampımız, öğrencilerimize, doğadaki değişim ve süreçleri gözlemleyebilecekleri, gözlem nesnesinin doğasıyla ilgili temel soruları sorabilecekleri ve bu soruları yanıtlayacak temel ilkeleri keşfedebilecekleri ortamlar yaratmaktadır.

Bilim Kampımızda, öğrencilerimizi bilim insanlarıyla buluşturarak doğayı bir bilim insanı gibi araştırıp, sorgulayacak gözlem ortamları oluşturulmaktadır. Bilim insanları rehberliğinde yapılan etkinliklerde öğrencilerimiz, inceledikleri süreçlerin birer parçası olma heyecanını yaşamakta, bilimin etkileşimli olduğuna tanıklık etmekte, bilimin insana kazandıracağı zevkli yaşam biçimini görebilmektedirler.

1,5 gün süren programımızda Ankara Üniversitesinin Fakültelerinden birçok bilim insanı kampımıza katılarak öğrencilerimizle birlikte bilimsel deneyler, gözlem ve çalışmalar yapmaktadırlar. Geceyi okul bahçemizdeki ağaçların altında kurulan kamp çadırlarında geçiren öğrencilerimiz, gece gözlemevimizde gökyüzünü incelemeye olanak bulabilmekteler.