Fen Bilimleri

FEN BİLİMLERİ ZÜMRESİ

Eğitim programımız, öğrencilerimizin yaratıcılığını artırmak için onlara araştırma fırsatı vermekte ve araştırmalarını sunmalarına olanak tanıyacak etkinlikler içermektedir. Programımız sınıf içi deney, sunum, sınıf dışı kütüphane araştırması; teknik geziler çerçevesinde gelişen dünyada, gelişen teknoloji ve değişen eğitim sistemi içerisinde öğrencilere yaratıcılık, araştırmacılık, çevreye duyarlılık ve bilgiye ulaşma yollarını öğretecek bir çerçevede hazırlanmıştır.

AMACIMIZ

Fen Bilimleri dersinin amacı bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerin fen okuryazarı olarak yetişmesidir.
Fen bilimleri dersleri yapılandırmacı yaklaşıma uygun olarak işlenmektedir. Etkinliklerimizle öğrencilerimizin günlük yaşamda karşılaştıkları bilimsel olayları farklı bakış açılarıyla irdelemeleri amaçlanmaktadır. Öğrencilerimize bilimsel mantığı daha iyi kavratabilmek için derslerimiz öğrenci merkezli bir yaklaşımla fen bilimleri laboratuvarında işlenerek konu ile ilgili deneyler anında yapılmaktadır. Ayrıca farklı etkinlikler yapılarak animasyonlar ve belgesel filmler izlenerek tam öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk alınması ve bu sorunları çözmede fen bilimlerine ilişkin bilgi, bilimsel süreç becerileri ve diğer yaşam becerilerinin kullanılması sağlanır. Bilim insanlarının bilimsel bilgiyi nasıl oluşturduğu öğrenilir, oluşturulan bu bilginin geçtiği süreçleri ve yeni araştırmalarda nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı olunur. Ayrıca akıllı tahta uygulamaları derslerimizde aktif olarak kullanılmaktadır. Her sınıf düzeyinde ünitelerimiz ile ilgili bilim merkezi gezileri yapılmaktadır.