İkinci Yabancı Diller

İkinci Yabancı Diller

Dünya küreselleştikçe ve uluslararası etkileşimler hızla artmaya devam ettikçe öğrencilerimizin günlük yaşamlarında farklı dil ve kültürlerle karşılaşmaları kaçınılmazdır. Bu yüzden, öğrencilerimizin küresel toplumun etkin üyeleri olabilmelerinde yeni bir dil öğrenmek gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır.

Çağın gereklerine uygun donanımlı bireyler yetiştirmek, zihinsel yeteneklerinin ve iletişim becerilerinin gelişmesini sağlamak amacıyla okulumuzda ikinci yabancı dil eğitimi 5. sınıftan itibaren başlamaktadır.

İkinci yabancı dil dersleri Almanca, Fransızca, İspanyolca olmak üzere üç dilde verilmektedir. Öğrencilerin kendi istek ve merakları doğrultusunda seçtikleri bu üç dilde genel amacımız; dil öğretimi yanında o ülkenin kültürünü de kazandırarak çağdaş birer dünya insanı yaratmaktır.

Artık günümüzde ikinci yabancı dilin önemi ve farkındalığı yadsınamaz. Bu çerçevede öğrencilerimizin ufkunun, görüş alanının genişletilerek algısının açılması en önemli hedefimizdir. Derslerimiz dil eğitiminin en önemli öğelerinden olan görsel ve işitsel kaynaklar ve materyaller eşliğinde etkinliklerle yürütülmektedir.

İkinci yabancı diller dersler zümresi olarak 8. Sınıftan mezun olan öğrencilerimizin Avrupa Birliği Standartlarınca kabul edilen A1-A2 dil seviyesinde yetişmeleri planlanmaktadır.

Öğretim yılı boyunca gerçekleştirilecek tüm etkinliklerde İngilizce zümresiyle işbirliği yapılmaktadır.

Okulumuzda her yıl düzenlenen Frankofoni Haftası, İspanya Haftası, Alman Bavulu gibi etkinlikler dahilinde öğrencilerimiz seçtikleri dillerin ait olduğu kültürler ile ilgili  çeşitli bilgiler edinmektedirler. Bu etkinliklerin yanı sıra, Insitut Français d’Ankara (Ankara Fransız Kültür Merkezi), Goethe Institut (Goethe Enstitüsü) ve LAMER (Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi) gibi kurumlara yapılan gezilerle öğrenciler, hem seçtikleri dillerin anadil konuşucuları ile tanışmakta hem de bu merkezlerde düzenlenen seviyelerine uygun etkinliklere katılmaktadırlar.

Okulumuzda aynı zamanda öğrencilerimiz, uygun olan düzeye geldiklerinde uluslararası dil standartları programı dahilinde, seçtikleri yabancı dilin uluslararası geçerliliğe sahip belgesini edinmek üzere DELF  (Fransızca), DELE (İspanyolca) ve FIT (Almanca) sınavlarına katılabilmektedirler.