Beden Eğitimi

Beden Eğitimi bölümü olarak  amacımız;   öğrencilerimize temel hareket becerileri ve spor kültürü kazandırmanın  yanı sıra onların yeteneklerini,  ilgi  alanlarını değerlendirerek, fiziksel ve zihinsel gelişmelerine olumlu katkı  sağlamaktır.

Öğrencilerimiz,  derslerimizde kendine güvenme, doğru beslenme, spor yapma alışkanlığı kazanma,  doğru ve yerinde karar verme, problem çözmede ve fiziksel zorlukları aşmada bir  grubun parçası olarak çalışma ve liderlik yapabilme becerilerini edinirler.

Okulumuzda Beden Eğitimi Dersleri  spor salonunda yapılmaktadır. Derslerimizin  içeriği yaş gruplarının fiziksel ve sosyal gelişimleri dikkate alınarak  hazırlanmaktadır. Erken yaşta kazanılan becerilerin kalıcılığı göz önünde  bulundurularak 1.2.3. sınıflardaki öğrencilere branşa özgü temel hareketler  oyun formunda verilerek dersin kuralları öğretilmektedir. 4.5. sınıflarda ise  olimpik sporlarda koordinasyon gelişimini sağlayan temel çalışmalar yapılmaktadır.  Öğretmenlerimiz  ilgi alanlarıve  yetenekleri doğrultusunda becerilerini geliştirmek isteyenleri sportif  etkinliklere yönlendirmektedir.

Yıl  içerisinde yapılan etkinliklerimiz   derslerle sınırlı kalmamaktadır. Okul takımlarımız, hafta içi kurslarımız, sınıflar arası yapılan yarışmalar, öğrencilerimizin serbest zaman  kullanımına katkıda bulunmaktadır.