İngilizce

İNGİLİZCE ZÜMRESİ

ANKÜ Ortaokulunda uyguladığımız İngilizce Eğitim Programı ile öğrencilerimizi, yüksek düzeyde güdülenmiş, bireysel olarak ve başkaları ile çalışabilen, iç motivasyonu yüksek, çalışkan, maceracı, kendine güvenen,  fikirlerini detaylı bir şekilde ifade edebilen, “Cambridge Uluslararası Eğitim Programı” ve “Avrupa Birliği Uluslararası Dil Standartları” çerçevesinde edindiği temel dil becerilerini etkili bir biçimde kullanabilen, yenilikçi,  sorgulayan ve yaratıcı bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

ANKÜ İngilizce Eğitim Programımız, Cambridge Uluslararası Programı (Cambridge International Assessment) ile Avrupa Birliği Ortak Çerçeve Programı-CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) kazanımlarının harmanlanması sonucu büyük bir titizlikle profesyonel olarak hazırlanmıştır.  Programımız, 5 ve 6.sınıflarımızda A2 dil kazanımlarını; 7 ve 8 sınıflarımızda ise B1, B1+ dil kazanımlarını hedeflemektedir. Böylece öğrencilerimiz 8. sınıfın sonunda “Cambridge Lower Secondary” programını tamamlamış olurlar.

“Cambridge Lower Secondary”  ortaokul öğrencilerimize dünya standartlarında bir öğretim müfredatı, ölçme değerlendirme araçları ve öğretmenlerimize yüksek kaliteli eğitim desteği sağlayan uluslararası bir öğretim programıdır. Farklı ve güncel yaklaşımlarla değişik bakış açıları geliştirmeyi öğrenen ve dili farklı alanlarda rahatlıkla kullanabilen öğrencilerimiz bu program ile  lise de almaya devam edebilecekleri uluslararası öğretim programı “Cambridge IGCSE” programı için de hazır duruma gelmektedirler.

Programda, dört dil becerisine; Listening (Dinleme), Speaking (Konuşma), Reading (Okuma), Writing (Yazma) ve bu becerilerin farklı alanlardaki alt kazanımlarına eşit ağırlık verilmektedir. Böylece öğrencilerimiz her alanda ve her ortamda İngilizce’ye hakim olur ve tam öğrenme sağlanır. Bunun yanı sıra, her öğrenciye, kendini yetiştirebilmesi, ek çalışmalar da yapabilesi için kendi düzeyi doğrultusunda öğretmen ve veli tarafından takip edilebilen online platform olanakları da sağlanmaktadır.

Eleştirel düşünme (Critical Thinking), iletişim (Communication), iş birliği (Collaboration), yaratıcı düşünme (Creativity), problem çözme (problem solving), analysing (analiz etme), vb. gibi 21. yüzyıl becerilerini içeren dil öğretim programımızda, öğrencilerin ilgi ve motivasyonları ile derslere aktif katılımları önemli olduğundan, ikili ve grup çalışmalarına öncelikle yer verilmektedir. Öğretmenin dersin merkezi olmadığ, yönlendirici konumunda olduğu derslerimizde, sınıf içi oyunlar, canlandırmalar, sunumlar da sıklıkla yer almaktadır.

Öğrencilerin akademik gelişimleri yıl boyunca hem gözlem, paylaşım, vb gibi nitel, hem de yazılı sınavlar, başarı izleme sınavları, projeler vb. gibi nicel yöntemlerle izlenmekte, değerlendirilmekte ve geri bildirimlerle tam öğrenme sağlanmaktadır.

Dil becerilerinin uluslararası düzeyde geçerliliği ve güvenirliliği olan sınavlarla belgelenmesi içinse öğrencilerimiz, 5. sınıfta Cambridge Young Learners -Flyers, 6. sınıfta Cambridge Checkpoint Primary ve/veya KET, 7. PET, 8. sınıfta da Cambridge Checkpoint Lower Secondary, PET ve/veya FCE sınavlarına katılmaktadırlar.