Cambridge Uluslararası Programı

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okulları olarak 21. Yüzyıl gereksinimleri doğrultusunda bilgiyi beceriye çevirebilen, yaratıcı düşünebilen, akıl yürütüp çıkarımda bulunabilen, karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelebilen kısacası gerçek yaşamla ilintili durumlara ilişkin becerilere sahip olan bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

2016-2017 Eğitim-öğretim yılından itibaren akreditasyon alarak 160’tan fazla ülkede geçerliliği olan “Cambridge Uluslararası Program”ı takip etmekteyiz.

Uluslararası Program İlkokulumuzda (Cambridge Primary) ve Ortaokulumuzda (Cambridge Lower Secondary) İngilizce derslerinde uygulanmaktadır.

Öğrenmenin sınırının olmadığı dünyamızda, öğrencilerimizi en iyi becerilerle donatmamıza destek olan “Uluslararası Cambridge Programı” en iyi şekilde İngilizce iletişim kurmayı sağlamasının yanı sıra entelektüel açıdan araştırmayı ve sorgulamayı teşvik eder; bireysel ve kültürel değerlerle ilgili farkındalığı arttırır; öğrencilerin farklı kültürler tanıyarak kültür ve dil arasındaki etkileşimin önemini kavramalarını sağlar; değişik bakış açılarını takdir etmenin önemini anlatır; esneklik ve değişime uyum sağlamayı öğretir;
sonuçlar üzerinde etki yaratmanın önemini anlatır; farklı kaynaklardan bilgi toplamayı, analiz ve sentez yapmayı öğretir,
ve ileride de akademik dürüstlüğü ilke edinerek yaptıkları her çalışmayı, yazılı veya sözlü olarak sunma becerilerini kazandırır.

Cambridge Primary (İlkokul) ve Cambridge Lower Secondary (Ortaokul) programlarını tamamlayan öğrencilerimiz, ihtiyaç duyulan bilgiye hızla erişebilecek, eriştiği bilgiyi analiz edebilecek ve kendi yaratıcı katkısını sunarak yeni bir yorum üretebilecek bireylere odaklanmış pek çok ülkede tanınan akademik bir başarının göstergesi olan IGCSE programı için de hazır duruma gelirler.  Cambridge programı öğrencileri hayat boyu öğrenmeye hazırlar.

İlkokul Cambridge Akreditasyon Onay Belgesi

Ortaokul Cambridge Akreditasyon Onay Belgesi