Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi

Bilindiği gibi, çağımızda gelişmiş bütün uluslar uyum gücü yüksek, kendisi ile barışık, yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş, toplum içinde yaşama kurallarına saygılı bireyler yetiştirmeye büyük önem vermektedirler ve bunu da daha çok, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. İşte bu yüzden de son yıllarda okullarımızda rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri eğitimin önemli bileşenlerinden biri hâline gelmiştir.

Eğitim bireylerin davranışlarında istendik davranış değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Dolayısıyla da eğitimde bireyi tüm özellikleri ile tanıyıp bir bütün olarak ele almak ve ona kendini gerçekleştirme sürecinde yardımcı olmak çok önemlidir.

Bu önemin bilincinde olan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezimizin öncelikli amacı öğrencileri akademik, sosyal, duygusal ve kişisel gelişim açısından desteklemektir. Bu amaca ulaşmak için PDR birimi:

  • Öğrenciyi yakından ve bütün yönleriyle tanımaya çalışır,
  • Öğrencilerin kendilerini tanımalarına; olumlu benlik algısı oluşturmalarına, uyum ve baş etme becerisi kazanmalarına destek olur,
  • Psiko-sosyal gelişim süreci içinde karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri güçlükleri önleyici çalışmalar yapar ve kalıcı sorun hâline gelmeden çözmelerine ve kendine güvenen bireyler olmalarına katkıda bulunur.

Bu bağlamda okulumuzda öğrencilerimize planlı ve sistematik bir rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti sunulmaktadır. Gizlilik, gönüllülük, süreklilik, kişi haklarına saygı, bireyin özerkliği ve değerliliği, güven ve iş birliği ilkelerine dayalı olarak sunduğumuz hizmeti üç ana başlıkta toplamak mümkündür:

Eğitsel Rehberlik: Gelişimsel rehberlik anlayışını benimseyen birimimiz  bütün öğrencilerin birbirinden farklı bireyler olduğu ilkesiyle, kişisel özelliklerin belirlenmesi için  çalışmalar yapar. Öğrenme stilleri, başarı, motivasyon, kişilerarası iletişim, aile ve toplum hayatı, duygusal gelişim, baş etme becerileri, zaman yönetimi, problem çözme becerileri, arkadaşlık ve birçok konuda öğrencilere rehberlik etkinlikleri ve çalışmaları gerçekleştirir. Bunlarla birlikte öğrencilerin yaşamlarında daha mutlu ve başarılı olmalarını sağlamak için ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerinde yardımcı olur.

Mesleki Rehberlik: Öğrencilerin mesleki gelişimlerine desteklemek ve kendilerine uygun kariyer planı yapmaları için sınıf düzeylerine göre farklı etkinlikler gerçekleştirir. Gelecekte sahip olacağı mesleğe ilişkin doğru karar almalarını destekleyici, ilgi-yetenek testleri, kariyer günleri, üst öğrenim programlarını tanıtan geziler, tercih danışmanlığı, yurt dışı eğitim olanakları ve meslek elemanları ile bir araya gelme etkinlikleri düzenler. Değişen koşullara göre öğrencileri karşılaşacağı sınavlar hakkında bilgi verir.

Bireysel Rehberlik: Bireysel danışmanın amacı, öğrenci daha yakından tanımak, ihtiyaçlarını belirlemek ve gereken desteği vermektir. Öğrenciye akademik ihtiyaçlarıyla birlikte sosyal, duygusal, kişisel konularda destek verilir. Bireysel danışmanlık sadece ihtiyacı olan öğrencilere değil, gönüllü tüm öğrencilere, velilere uygulanır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri okul yılları ile sınırlı değildir ve yaşam boyu sürer.