Yıl Sonu Resim Sergisi

“Yüksek uygarlığın merdiveni sanattır.” K. Atatürk

Günümüzün modern toplumlarında insanı aydınlatan yücelten ve tamamlayan sanat eğitimi uzun soluklu bir süreçtir. Toplumun bireysel ve ulusal kültürünün ivmelemesinde önemli bir etkendir.

Bu kapsamda öğrencilerimiz görsel sanatlar derslerinde konuları teorisi ve uygulamasıyla yaşayarak öğrenmektedirler. Özgün çalışmalar geleneksel olarak “Yıl Sonunda Resim Sergisi”nde sergilinmektedir. Öğrencilerimizin görsel sanat çalışmaları karakalem desen , tuval üzerine yağlıboya, akrilik boya, heykel çalışmaları ve dijital sanat teknikleriyle oluşturularak yılsonunda Ankara’nın değişik ve önemli yerlerinde sergilenmektedir.