Sosyal Bilimler

 • Sosyal Bilimler Bölümü bünyesinde;

  Coğrafya, Tarih, Felsefe Grubu ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri yer alır.

 • Amaçlarımız

  – Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laik ve çağdaş, – Tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkma duyarlılığı ve bilinci kazanmış, – Etik değerlere bağlı, – İnsanlığın ortak mirasını bilen ve koruyan, – Düşünen, araştıran, soran ve sorgulayan, – Eleştirel bakış açısı kazanmış, , – Kendini ve toplumu tanımayı ilke edinmiş, – İletişim kurmayı seven ve yaşadığı çevre ile barışık, – İnsan hak ve özgürlüklerine saygı duyan ve savunan, – Sosyal olaylara akılcı yaklaşabilen, – Çağı yaşayan, geleceğe yön veren öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

 • Coğrafya derslerinde

  Coğrafya derslerinde yaşadığımız evreni, evrene ait temel unsurları, insan – doğa ilişkisi çerçevesinde yaşamla ilişkilendirerek, evrendeki sistemlerin işleyiş ve değişimini sorgulama ve kavrama becerileri kazandırmayı amaçlıyoruz. Öğrenilen bilgilerin hayatı kolaylaştırması, topluma ve çevreye bakış açısını değiştirmesi, hayatın her aşamasında kullanılabilmesi ve “Hayat Coğrafya’da Coğrafya Hayatımızda” sloganından hareketle Coğrafya’nın yaşamla iç içe ve bir bütün olduğu bilincinin yeşermesi ve ülkemizin tanıtılması çabasındayız.

 • Tarih dersinde

  Tarih derslerinin amacı; öğrencilerimizin geçmiş kültürler ve uygarlıklar ile günümüz arasında bağlantı kurmalarını, böylece bu günü daha iyi anlamalarını sağlamaktır. Tarihte yaşanmış olumlu olaylardan güç almaları, olumsuz olaylardan ders çıkarmaları ve milli benliklerini geliştirmeleri istenmektedir. Bu amaca yönelik olarak Tarih derslerimiz ise sürekli bir tartışma ve paylaşma ortamı içerisinde, bilgisayar destekli olarak işlenmektedir.

 • Felsefe dersinde

  İnsanın yaşamını, değerlerini, amaçlarını sorgulayabilen, analiz ve sentez yeteneğine sahip önyargılarından sıyrılmış, hoşgörüsü yüksek bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 • Psikoloji dersinde

  Özellikle insan davranışlarını inceleyen, duygu durum yapısını irdeleyen; yaşam-doğa-toplum-evren bağı içinde davranışları betimleyen, duygudaşlık(Aynı duyguları paylaşma) yeteneği kazanan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

 • Sosyoloji dersinde

  Öğrencilerin yaşadıkları toplumun yapısını, işleyişini, değişimini ve bunların bağlı olduğu toplumsal yasaları, toplumsal sorunları kavrayabilmeleri; toplumun, farklılıkları kuşatan bir birlik halinde ve demokrasi temelinde gelişip güçlenmesine katkıda bulunabilmelerini temel amacımızdır.

 • Mantık dersinde

  Klasik ve sembolik mantık metotlarını kullanarak öğrencilere doğru düşünme ve akıl yürütmenin kuralları öğretilmektedir.

 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde

  Bireyin dini inanç ve kültürler hakkında bilgilenmesini, içinde yaşadığı toplumun inanç ve değerlerinin farkına varmasını sağlamak, benimsemesini ve geliştirmesinin desteklemek ve buna dayalı olarak toplumla barışık, vicdani değerleri ve ahlaki duyarlılığı olan bireyler yetiştirme amaçlanmaktadır.

 • Bütün bunların sonucu olarak,

  Sosyal Bilimler Bölümü geleceği kendisi kurabilen, geleceğe güvenle bakabilen, , akılcı düşünebilen, yaşamda karşılaştığı sorunları çözme becerisine sahip, ülke sorunlarına duyarlı bireyler yetiştirmeyi sağlamaya çalışmaktadır.