Müzik

Müzik dersinin uygulamalı dersler gurubuna giren fonetik bir sanat disiplini olmasından ötürü, küçük ya da büyük, ders içi ya da dışı, bir ya da birkaç performans gösterisine ihtiyaç vardır. Yıl içerisinde okul içinde ve dışında yaptığımız çok sayıda konser, dinleti, yarışma ve tören etkinliklerinde öğrencinin yetenek seviyesine bakmadan, her öğrencinin değişik seviyelerde varolan müzik yeteneğini geliştirmek ana hedefimizden hareketle mümkün olduğunca çok sayıda öğrenciye etkinliklerde yer vererek performans gerçekleştirmesini sağlamaktayız.