Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar derslerindeki amacımız; Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, yaratıcı, sanattan anlayan, çevresine ve topluma karşı duyarlı olan bireyler yetiştirmektir. Öğrenci merkezli anlayışımızla sanatın dilini ve sanatsal yapıya nasıl bakılacağını, sanat yapıtı üzerinde tartışmayı öğrencilerimize sanat eğitiminin genel çerçevesi içerisinde, bireysel ilgi alanlarını keşfetmelerine yardımcı olmak ve yaşamlarında estetik bakış açısı kazandırmak hedefimizdir.

Öğrencilerimizin içinde yaşadıkları kültürü tanımalarını sağlama, bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk, işbirliği, dayanışma ve yardımlaşma anlayışını gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktayız.

Ders içi etkinliklerimizde öğrenci merkezli eğitim ile, el göz ve beyin koordinelerini geliştirmeye dayalı olarak; resim teknikleri, grafik, özgün baskı, seramik, atık malzeme ile heykel, üç boyutlu çalışmalar ve yaratıcılığı, küçük kasları geliştirici çalışmalar üzerinde yoğunlaşmaktayız. Ayrıca dersleri daha eğlenceli hale getirmek adına öğrencilerin hoşuna gidecek sanat hikayelerini, ünlü ressamlar ve eserlerini tanıtmak, onlara ait çalışmalardan esinlenerek yeni uygulamalar yapmak öğretim tekniklerimiz arasındadır.