Türk Dili ve Edebiyatı

Hedeflerimiz

  • Ana Dilimiz Türkçeyi Öğrencilere Sevdirmek
  • Dil ve Anlatım Derslerinde Uygulamalı Çalışmalara Ağırlık Vererek Öğrencilerimizin Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanmalarını Sağlamak
  • Güzel Sanatların Bir Dalı Olan Edebiyat Dersinde Öğrencilerimize Estetik Bir Zevk Kazandırmak
  • Ezbercilikten Uzak, Yaratıcı Düşünmeye Dayalı Edebiyat Bilinci Oluşturmak
  • Seçkin Edebi Örneklerden Yola Çıkarak Öğrencilerimizi Türk Edebiyatı Dönemleri ve Sanatçıları Hakkında Bilgi Sahibi Yapmak
  • Dünya Edebiyatının Önemli Yapıtları ve Sanatçılarını Tanımalarını Sağlamak
  • Öğrencilerimizi; Duyan, Düşünen, Araştıran, Yorumlayan, Sorgulayan Bireyler Haline Getirmek