Matematik

Matematik derslerinde genel olarak;

 • Öğrencilerin varsa matematikle ilgili olumsuz ön yargılarını değiştirmeyi,
 • Soyut düşünme ve dikkat yetilerini geliştirmeyi,
 • Öğrencilere matematiğin eğlenceli, kolaylıkla başarılabilir bir ders olduğunu düşündürmeyi,
 • Derste öğrendiklerini günlük yaşamın sorunlarını çözmede kullanma beceri ve alışkanlığı kazandırmayı,
 • Bir hedefe ulaşmada değişik doğru yollar olabileceğini göstermeyi,
 • YKS hazırlıklarının zamanında ve gerekli şekilde yapılmasını,
 • Öğrencilerimizin akıl yürütme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktayız.

Bu amaçla derslerimizi;

 • Ezberden olabildiğince uzak durarak,
 • Basitten karmaşığa, kolaydan zora giden bir yol izleyerek,
 • Öğrencilerin derse katılımını ve onlara problem çözdürmeyi,  neden-sonuç ilişkileri kurdurmayı, öğrenilenleri hayata uygulatmayı önemseyerek,
 • Görsel ve somut sunumlarla zevkli ve eğlenceli hâle getirerek,
 • Öğrencilerin kendilerine olan güvenlerini artırmaya çalışarak,
 • Öğrenci merkezli, çağdaş ve aktif öğrenme tekniklerini uygulayarak,
 •  Proje ve performans ödevleri vererek işlemeye özen gösteriyoruz.

Ayrıca Matematik Kulübü etkinlikleri çerçevesinde öğrencilerimize;

 • Matematik tarihi ve ilginç olaylar,
 • Fibonecci dizisi,
 • Altın oran,
 • Origami,
 • Paradokslar,
 • Platonik cisimler gibi konularda bilgi ve farkındalık kazandırmaya çalışıyoruz.

Çalışmalarımız, öğrencilerimize değişik bakış açıları kazandırmak, matematiğin ilginç olduğu kadar eğlenceli yönlerini vurgulamak ve öğrencilerin matematiksel farkındalıklarını geliştirmek esaslarına dayanmaktadır. Bu esaslara göre, matematik kulübünün amaçlar şöyle özetlenebilir:

 • Zevkli oyunlar ve zihinsel aktiviteler ile öğrencilerimizin matematiğe dair birikimini ve  problem çözme becerisini artırmak,
 • Öğrencilerin yeteneklerine göre ilgi alanlarını keşfetmelerine, bunları geliştirmelerine ve üretkenliklerini ortaya koymalarına fırsat vermek,
 • Öğrencilerin eğitim sürecinde, kişisel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini kulüp çalışmaları ile desteklemek,
 • Soyut bir ders olan matematiğe, öğrencinin dokunmasını ve onu sevmesini sağlamak,
 • Matematiksel bir konunun nasıl araştırılacağı ve sunulacağı konusunda öğrencilere deneyim kazandırmak,
 • Öğrencinin yaptığı araştırmaları topluluk karşısında sunmasına, grup çalışmalarına uyum sağlamasına ve matematiksel ifade gücünü geliştirmesine imkân vermek.