Beden Eğitimi

Beden Eğitimi Bölümü olarak öğrencilerimizin kendilerini ve yeteneklerini tanımaları, yeniliklere ve kişisel gelişime açık, akademik disiplin içinde hareket ederek var olan becerilerini geliştirmelerini amaçlamaktayız. Gelişmekte olan spor kültürünü okulumuzda yaymak ve yaşatmak için farklı branşları deneme imkânını sunmaktayız.
Öğrencilerimiz, derslerimizde kendine güvenme, doğru beslenme, spor yapma alışkanlığı kazanma, doğru ve yerinde karar verme becerilerini edinirler. Ayrıca 21. Yüzyıl eğitimi için ihtiyaç duyacakları akademik standartları, fiziksel gereksinimleri oluşturmakta, kişisel gelişim sürecinde onlara rehberlik etmekteyiz.

Beden eğitimi derslerimizin içeriğinde
1. Öğrencilerimizin fiziksel gelişimlerine yani fizyolojik kapasite ve özelliklerinin en iyi biçimde gelişmesine yardımcı olma.
2. Sağlıklı olabilmek için iyi yaşama alışkanlıkları kazanabilme.
3. Düzgün hareket etme ve duruş alışkanlıkları kazanma.
4. Hayal gücünü, kişisel yapıcılık ve yaratıcılığını geliştirme.
5. İyi ve arzu edilen sosyal alışkanlıklar kazanmasına yardımcı olma.
6. Grup ve takım etkinlikleri yoluyla başkaları ile sosyal ilişkide bulunarak onlarla anlaşabilme ve dolayısıyla sağlıklı bir işbirliği yapabilmeyi geliştirme.
7. İyi bir lider ve aynı zamanda iyi bir izleyici olabilme ve sorumluluklar kabul edebilme özellikleri geliştirme.
8. Başkalarının da varlığını kabul ederek onlara karşı dürüst, hoşgörülü ve saygılı davranmayı geliştirme.
10. Kendini gerçekleştirme, güçlü ve zayıf yönlerini tanıyarak sınırlılıklarını bilme, kendine güven duyma ve davranışlarını kontrol edebilme.
11.Demokratik bir ortamda başkalarıyla yarışmak ve sonunda yenmek ya da yenilmek gibi durumlarla karşılaşarak kendini geliştirebilme.
12. Boş zamanlarını yararlı bir şekilde kullanmayı öğrenme.
13. Etkinlikler sırasında kendisine güvenerek ve bilinçli olarak hareket etmesini sağlama.
14. Çok çeşitli motor becerilerini geliştirecek günlük fiziksel etkinliklere katılma isteği uyandırma.
Bu amaçlar doğrultusunda derslerimiz dışında okulumuz spor kültürüne destek olmak amacıyla; birçok farklı branşta okul içerisinde turnuvalar ve eğlenceli yarışmalar yapılır. Ayrıca farklı spor branşlarını tanıtmak amacıyla okul dışı geziler düzenlenir. Sporcuları daha yakından tanımak ve hayatlarına dokunabilmek için söyleşiler düzenlenir. Okulumuzun doğa ile iç içe olması avantaja dönüştürülerek doğa sporları gerçekleştirilir. Bu etkinlikler ile okulumuzdaki beden eğitimi dersi ve okulumuzun spor kültürü desteklenir.

Yapılan çalışmalar doğrultusunda öğrencilerimizden yeterli beceriyi gösterenler ile okul takımları desteklenmekte; ayrıca Ankara Üniversitesi Spor Kulübü veya farklı kulüplere öğrencilerimiz yönlendirilerek spor yapan “GENÇ” sayısı artırılması hedefler arsındadır. Okulumuzda Beden Eğitimi Bölümü Olarak; Basketbol, Voleybol, Futsal, Eskrim, Masa tenisi, Tenis, Satranç, Kayak takımları ile de varlık göstermekteyiz.