Bilgisayar Bilimi

Endüstri 4.0 / 4. Sanayi Devrimi kavramının her geçen gün öneminin ve farkındalığının arttığı günümüzde ANKÜ Özel Anadolu ve Fen Lisesi olarak Bilgisayar Bilimi derslerimizde öğrencilerimizin hayal kurma ve 3 boyutlu düşünme becerilerini destekleyen etkinliklerle, 3 boyutlu modelleme yapıp çıktılarını 3 boyutlu yazıcımız aracılığı ile almaktayız.

Bu eksende öğrencilerimizin akıl yürütme, karşılaştığı bir durum ya da problemi analiz ederek istenilen duruma en verimli şekilde ulaşma, farklı bakış açıları geliştirme gibi becerilerini geliştirmek amacıyla algoritma ve programlama dili eğitimi vermekteyiz. Bunu da süreç içerisinde Robotik Kulüp çalışmaları ile desteklemekteyiz.

Hedefimiz tüm öğrencilerimizin teknoloji devriminin bir köşesinde kalmayarak ona dahil olmaları ve farkındalık yaratabilmeleridir.