Tarihçemiz

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlköğretim Okulu ve Lisesinin kuruluş çalışmaları 1995 yılı ortalarında başlamıştır. İlk aşamada Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Günal AKBAY, üniversitenin bilimsel desteği ile ulusal eğitim sisteminde öncülük yapacak çağdaş bir ilk ve ortaöğretim kurumunun oluşturulması konusunda hazırlık yapmak üzere Yürütme Kurulu oluşturmuştur.

Kurulacak okulun amaçları, felsefesi, eğitim anlayışı ve yapılanması gibi temel konularda çalışmalar yapan Kurul; rektörlük ile sürekli bilgi ve görüş alışverişinde bulunmuştur. Kuruluş çalışmalarını yürütmek üzere 1995 yılında İzmen ÇELİK  ve  Vakıf adına İlköğretim okulu (3 sınıflı) Anaokulu ve kreş için 1995-1996 öğretim yılında başlayacak şekilde ön çalışmalar yapmak üzere Prof.Dr. Celal GÖLE, Prof.Dr. Cemal TALUĞ, Prof.Dr. Cahit KAVCAR, Dr. Mehmet HENGİRMEN’in görevlendirilmiştir.

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu (Başkan: Prof. Dr. Günay AKBAY, Üyeler: Prof. Dr. Necdet SERİN, Prof. Dr. Ferruh DİNÇER, Prof. Dr. Cemal AYDIN, Prof. Dr. Yavuz OKAN) 12.01.1996 tarihinde Prof. Dr. Günay AKBAY başkanlığında yaptığı toplantıda Vakfımıza bağlı; anaokulu, ilköğretim ve ortaöğretim açılabilmesi için Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Rasathanesinin 114880 m2’lik arazisi üzerinde 300 m taban alanlı zemin +2 kattan oluşan betonarme binanın Vakfa 20 yıl süre ile kullanım hakkının verilmesi hususunda Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne yazı yazılmasına oy birliği ile karar vermiştir.

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfının 31.01.1996 tarihli, Prof. Dr. Günal Akbay başkanlığında yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Vakfımıza bağlı olarak Ahlatlıbel’de ilköğretim, ortaöğretim ve anaokulunun Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Lisesi adı altında açılmasına, kurucu temsilcisi olarak Vakıf Yönetim Kurulu üyesi ve Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Aydın’ın görevlendirilmesine, 1996-1997 Öğretim yılında orta hazırlık sınıfları ile üç şube ile öğretime başlamasına, Okul Müdürü olarak  da İzmen ÇELİK’in atanmasına  karar vermiştir.

Böylece 1 yıl süren hazırlık çalışmaları tamamlanarak Milli Eğitim Bakanlığının 17.09.1996 tarih ve 9378 sayılı yazıları ile Prof. Dr. Cemal AYDIN’ın kurucu temsilciliğinde “Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Lisesi” adı altında “Anadolu Lisesi” statüsünde öğretime başlama izni alınmıştır.

1996 – 1997 öğretim yılı başında hazırlık + ortaokul üç şube olarak 71 öğrenci ve 7 öğretmen ile eğitim ve öğretime başlanmıştır. Okul Müdürlüğüne İzmen ÇELİK, Müdür Yardımcılığına Güllü BİNGÖL atanmıştır.

Okulun birinci eğitim – öğretim yılı sürerken 7 Mayıs 1997 yılında temeli atılan ilk ilave bina 3,5 ayda tamamlanarak 1997 -1998 Eğitim – Öğretim yılında okul 12 dersliğe ve spor salonuna kavuşmuştur. Böylece okulumuz ikinci öğretim yılında üç ortaokul birinci sınıf, üç hazırlık sınıfı, 128 öğrenci ve 13 öğretmen ile öğretime devam etmiştir.

1998 yılında ikinci ilave bina inşaatına başlanmış olup yine aynı sürede 12 derslik, iş eğitim, müzik, resim, drama dersliği ve 300 kişilik konferans salonu bitirilerek 1998 – 1999 öğretim yılı başında hizmete girmiştir.

1998 – 1999 öğretim yılında zorunlu eğitimin 8 yıla çıkması kabul edildiğinden Milli Eğitim Bakanlığının 22.09.1998 tarih ve 13127 sayılı yazısı ile ilköğretime başlama izni alınarak ilköğretim okuluna bir anasınıfı, üç birinci sınıf, birer 2.,3.,4. ve 5. sınıflar açılarak toplam 15 şube, 347 öğrenci ve 39 öğretmen ile öğretime devam edilmiştir.

Okulumuz 1999- 2000 öğretim yılını ilköğretim bünyesinde eğitim öğretimlerini sürdüren Anadolu Lisesi statüsündeki öğrenciler ile 19 şube 443 öğrenci ve 52 öğretmen ile ortaokul düzeyindeki ilk mezunlarını 66 öğrenci olarak vermiştir. (Anadolu liseleri o dönemde 1 hazırlık+3 ortaokul+3 yıl lise toplam 7 yıl öğretim görüyorlardı)

1998 – 1999 öğretim yılında temeli atılan bugünkü İlköğretim Okulu binası Prof. Dr. Nusret ARAS’IN Yönetim Kurulu başkanı olduğu dönemde 2005 yılında tamamlanmıştır. Öğrenci sayısının artmaya devam etmesi üzerine İlköğretim ana binasının karşısına yeni bir ek bina daha yapılmış ve 2010 yılında Prof. Dr. Cemal TALUĞ’un Yönetim Kurulu başkanı olduğu dönemde tamamlanarak hizmete açılmıştır.

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Anadolu Lisesi ise 2000 – 2001 öğretim yılında lise birinci sınıflar olarak 33 öğrencisiyle ilköğretim ile aynı binada eğitimine başlamıştır. Lisemizin ilk Müdürü Rezzan GÖKDENİZ’dir. 2001- 2002 öğretim yılında günümüzde anaokulu olarak kullanılan prefabrik binaya geçen lisemiz 2005’te yeni ilköğretim binasının yapılması ve ilköğretimin buraya taşınması üzerine 2005 – 2006 öğretim yılında şu anda kullanılan binasına geçmiştir. Anaokulu ise aynı yıl şu anda kullanılan binasına taşınmıştır.

Anadolu lisesi kapsamında eğitim veren lisemiz ikinci yılında 94, üçüncü yılında 123 öğrenciyle öğretimini sürdürmüştür. Eğitimde niteliği birinci sırada önemseyen lisemiz, 2003 yılında 26 öğrenciyle ilk mezunlarını vermiştir. İlerleyen yıllarda öğrenci sayısını arttıran lisemiz, ÖSS’de başarı seviyesini yükseltmeye devam etmiştir. 2013 yılında mezun olan öğrencimiz Bulut AYGÜNEŞ, YGS Türkiye 2. si ve LYS Türkiye 3. sü olmuştur. Aynı yıl Türkiye genelinde ilk on binde 7 öğrencimiz farklı derecelerle önemli başarılara imza atmış ve gururumuz olmuşlardır. 2015 ÖSS’de YGS-LYS ve Yerleştirme de Özel Okullar içinde Ankara birincisi olmuştur. Bu başarıda emeği geçen tüm yönetici, uzman ve öğretmenlerimize içten teşekkür ederiz.

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Lisesi taşıdığı görev ve vizyonla kendini daima yenileyen, iddialı bir eğitim kurumu olmayı hedeflemiştir. Bu doğrultuda 2013 yılında yapılan mevzuat değişikliği ile Anadolu Lisesi statüsünü “Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Anadolu Lisesi” adını da alarak pekiştirmiştir. Aynı yıl artan ihtiyaca cevap vermek için Anadolu Lise binasının yanında bulunan 1 ve 2 – nolu binalar Uygulamalı Dersler Zümresi için yeniden düzenlenmiş ve kullanılmaya başlanmıştır.

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfına bağlı olarak hizmet vermekte olan okullarımız, bu bağlamda Ankara Üniversitesi ile doğrudan ilişkilidir ve eğitim-öğretim çalışmaları yönünden Ankara Üniversitesi tarafından sürekli desteklenmektedir. Ankara Üniversitesinin farklı konularda uzman ve deneyimli akademisyenlerinden oluşan Bilim Kurulunun, okullarımızda uygulanan eğitim-öğretim programlarının hazırlanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi konusundaki yol gösterici çalışmaları bu desteğin en somut ifadesidir.

Amacımız Atatürk ilke ve devrimlerinden ödün vermeden, öğrencilerimizin kendilerini ifade edebilecekleri uygun eğitim – öğretim ortamını yaratarak özgür iradeli, eleştirel düşünebilen, doğru iletişim kurabilen, demokratik, sorgulayan, en az bir yabancı dili etkin olarak kullanabilen ve 21. Yüzyıl’ın gereksinimlerine cevap verebilecek bireyler yetiştirebilmektir.

Mezunlarımızı ülkemizde ve dünyada hak ettikleri noktalarda görmek en büyük mutluluğumuz ve gururumuz olacaktır.