ACMUN

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Anadolu ve Fen Lisesi’nin geleneksel bir etkinliği haline gelmiş olan MUN konferansımız (Model United Nations) ACMUN (Anku College Model United Nations) adı ile okulumuzda birçok konferansa katılmış tecrübeli lise öğrencilerinden oluşan bir organizasyon komitesi tarafından düzenlenir.

ACMUN, lise öğrencileri tarafından uluslararası siyasi ve hukuki problemlerin farklı komitelerde tartışılmakta olduğu ve bu sorunlara çözüm getirildiği Birleşmiş Milletler baz alınarak oluşturulmuş bir konferanstır. ACMUN konferansı öğrencilerin yabancı dillerini etkin bir biçimde kullanacakları, sosyal yeteneklerini geliştirecekleri, üst düzey farkındalık kazanacakları ve uluslararası konularda fikir edinecekleri çok anlamlı ve önemli bir etkinliktir.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için: www.ankucollegemun.com/

Our MUN(Model United Nations) conference, under the name of ACMUN (Anku College Model United Nations), which has become a traditional event of the Ankara University Development Foundation Private Anatolian High School, is organized by an organizing committee consisting of experienced high school students who has attended many conferences.

ACMUN is a United Nations-based conference where international political and legal problems will be discussed in different committees by high school students. ACMUN conference is a very meaningful and useful activity because students can improve their foreign language, develop their social skills, gain awareness and gain insight on international issues.

For more information and questions: www.ankucollegemun.com/