Okul Kurallarımız

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL OKULLARI OKUL VE SINIF KURALLARI

1. DEVAM – DEVAMSIZLIK

a) Öğrenci okula zamanında gelmelidir.
b) Okula geç gelen öğrenci, ilgili müdür yardımcısından geç kâğıdı almalıdır.
c) Mazereti nedeniyle okula gelemeyecek öğrencinin velisi ilgili müdür yardımcısını mutlaka bilgilendirmelidir.
d) Eğitim – öğretim saatleri içerisinde öğrenci, yönetimin izni olmadan okuldan ayrılamaz. Okuldan ayrılmak zorunda olan öğrencinin velisi ilgili müdür yardımcısından çıkış belgesi almalıdır.
e) Hastalık nedeniyle üç günden fazla okula gelemeyecek olan öğrenci, sağlık kurumlarından aldığı raporu ilgili müdür yardımcısına vermelidir.
f) Öğrenci kaydolduğu kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere mutlaka katılmalı ve habersiz ayrılmamalıdır.

 

2. ÇALIŞMA VE ÖDEV

a) Günlük çalışmalar ve ödevler zamanında, düzenli ve eksiksiz yapılmalıdır.
b) Öğrenciler, derslerle ilgili malzemelerini eksiksiz getirmeli ve öğretmen derse girmeden önce derse hazırlanmalıdır.
c) Öğrenciler Görsel Sanatlar, Teknoloji Tasarım, Müzik, Beden Eğitimi derslerinde gerekli olan malzemeleri önceden velisine bildirmeli, ders saatine mutlaka malzemeleri ile katılmalıdır (Bu derslerde kullanılacak malzemeler dönem başında gereksinim listesi ile bildirilmiştir). Yıl içinde gereken yeni malzemeler bir hafta öncesinden öğrencilere bildirilecektir.
d) Öğrenciler yazılı sınavlara geçerli bir nedeni yoksa mutlaka gününde ve zamanında katılacaktır.

Derslerine gereği gibi çalışmayan, ödevlerini zamanında, düzenli yapmayan; ders malzemelerini tam olarak getirmeyen öğrencilerin kendisi uyarılacak ve velileri bilgilendirilecektir.

 

3. ÖĞRENCİLER

Okul içinde;
a) Teneffüs bitimini belirten ilk zilde sözlü uyarıya gerek bırakmadan sınıfında olmalıdır.
b) Okulunu, sınıfını ve çevresini temiz tutmalıdır.
c) Okul ve sınıfındaki demirbaş eşya, araç ve gereçlerini korumalı; gereksiz yanan ampulleri kapatmalı ve muslukları açık bırakmamalıdır.
d) Okulda koşmamalı, merdivenlerden sağdan inmeli ve sağdan çıkmalıdır.
e) Okulda alçak sesle konuşmalıdır.
f) Okuldaki herkese nazik davranmalıdır.
g) Okula cep telefonu getirilmemelidir. Getirilen durumlarda cep telefonu okul yönetimine teslim edilmelidir.
h) Kantin, tuvaletle ilgili gereksinimlerini teneffüslerde karşılamalı; derse zamanında girmelidir.
ı) Teneffüslerde, sınıfta ve koridorlarda ip atlama, top oynama gibi davranışlardan kaçınmalıdır.
i) Başkalarına zarar verebilecek hareketlerden kaçınmalıdır.
j) Başkaları ile ilişkilerinde saygılı olmalıdır.
l) Kantin ve yemekhanede düzenli sıra olma kuralına uymalıdır.
m) Okul ortamına uygun olmayan araç-gereç ve oyuncakları (tehlikeli, kokulu, gösterişli, değerli araç gereç, oyuncaklar ve oyun kağıtları vb.) okula getirmemelidir.
n) Konferans salonuna, kütüphaneye, müzik odasına, atölyelere, laboratuvara ve spor salonlarına öğrenci,
• Öğretmen eşliğinde girmeli ve öğretmenin yönlendirmelerine uymalıdır.
• Sessiz olmalıdır.
• Yiyecek ve içecekle girmemelidir.
• Temiz ve düzenli bırakmalıdır.
• Eşyaları korumalıdır.
• Güvenlik ve kullanım kurallarına uymalıdır.
• Tuvaletleri temiz tutmalıdır (plastik bardak, peçete vb. maddeleri çöp kutusuna atmalıdır).

Sınıf içinde;
a) Sınıfta sessizce öğretmenlerini beklemeli, öğretmen içeri girince ayağa kalkmalı ve selamlamalıdır.
b) Öğretmen tarafından yapılan uyarılara uymalıdır.
c) Ders sırasında öğretmenden izin alarak yerinden kalkmalıdır.
d) Ders sırasında söz alarak konuşmalı, öğretmenlerinin ve arkadaşlarının sözünü kesmeden dinlemelidir.
e) Dersi dinlemeli, başkalarının dinlemesine engel olacak ve dikkati dağıtacak davranışlardan kaçınmalıdır.
f) Ders bitiminde sırasını ve eşyalarını toplamalı, sınıfını temiz bırakmalıdır.
g) Kendi eşyalarına zarar vermediği gibi, okulun ve arkadaşlarının eşyalarına da aynı özeni göstermelidir.
h) Başkasına ait eşyayı izinsiz almamalı ve kullanmamalıdır.

Serviste;
a) Servis araç sürücüsünün belirttiği saatte ve yerde aracı beklemelidir.
b) Servis aracına sadece belirlenen güzergâhta binmeli ve orada inmelidir.
c) Servis hareket etmeden önce mutlaka emniyet kemerini takmalıdır.
d) Araç hareket halindeyken yerinde oturmalıdır.
e) Servis aracında herhangi bir şeyin yenilip içilmeyeceğini bilmeli ve buna uymalıdır.
f) Araç hareket halindeyken sürücünün dikkatinin dağılmaması gerektiğini bilmeli ve onunla konuşulmaması kuralına uymalıdır.
g) Araçlara zarar verecek, araçları kirletecek davranışlardan kaçınmalı; aracı temiz tutmalıdır.

Günlük servis değişiklikleri ile ilgili olarak veli tarafından önceden okul yönetimine ve servis yetkililerine bilgi verilmelidir.

Okul Yönetimi