Ölçme ve Değerlendirme Birimi

Eğitim ve öğretim sürecinde çalışmalarımızın etkili ve başarılı olabilmesi, beklenen sonuçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirleyen ölçme ve değerlendirme tekniklerini verimli kullanma gücümüze bağlıdır.

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Anadolu Lisesi’nde Ölçme ve Değerlendirme Birimi çalışmaları, eğitim programının ve öğretimin etkinliğinin belirlenmesi, öğrenme eksikliklerinin ve öğrenci başarı düzeylerinin saptanması amacına yöneliktir.

Hazırbulunuşluk, durum belirleme, izleme ve başarı testleri ile TYT/YKS denemelerinin hazırlanması, uygulanması, sınav sonuçları doğrultusunda gerekli analizlerin yapılması, öğrenme düzeylerinin grafiklerle ifade edilmesi, test maddelerinin gerekli düzeltme ve geliştirmelerinin yapılması, Ölçme ve Değerlendirme Birimi çalışmaları arasında yer almaktadır.

Çalışmalarımız kapsamında, öğretim yöntemlerinin, öğrenci öğrenmelerinin ve programın değerlendirilmesi sürecinde doğru ve etkili kararlara varmayı sağlayacak geçerliliği ve güvenirliği yüksek ölçme araçları ve teknikleri de geliştirilmektedir. Bilgi düzeyindeki eksikliklerin tamamlanmasıyla öğrenmenin gerçekleşmeyeceğine olan inancımızla daha önemli olan üst düzey zihinsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme; öğrencilerin belirlenen davranışları ne ölçüde kazandıklarını göstermesi bakımından olduğu kadar, başarının değerlendirilmesi ve öğrencilerin gelecekteki başarılarını yordama açısından da önem taşımaktadır. Böylece eleştirel-yaratıcı düşünme, araştırma, sorgulama ve problem çözme becerilerini de ölçen araç ve yöntemlerle öğrencileri ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilme sağlanmaktadır. Temel amacımız; eğitim çalışmalarını geniş ölçüde aksatan, öğrencileri başarısızlığa sürükleyen, problem ve güçlükleri zamanında ortadan kaldırmaktır. Ölçme sonuçlarına göre bölümlerle ve ders öğretmenleriyle gerekli görüşmeler yapılarak öğrenci bazında öğrenme noksanlıkları belirlenmekte ve ders içinde konu tamamlama, pekiştirme ve ders dışında etüt çalışmaları planlanmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme faaliyetlerinin başarı ile uygulanmasında öğrenciyi öğrenme sürecinin merkezine koyan formatif değerlendirme ile sürece etkin katılım, sahip olunan ön bilgi, beceri ve deneyimlerin yeni öğrenilecek konularla ilişkilendirilmesi esas alınır. Bu sürecin en temel soruları NEREDEYİM?  NE YAPACAĞIM? NEREYE GİDECEĞİM?  öğrenci ve öğretmenlerimiz tarafından döngüsel olarak irdelenmektedir.

 

ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ:

 

www.ankugvo.k12.tr bağlantı adresi üzerinde Ana Sayfa, Anadolu Lisesi veya Ölçme ve Değerlendirme sekmesinden

Öğrenci Takip Sistemi    linkiyle ulaşabileceğiniz bir öğrenci ve veli bilgilendirme sistemidir. Öğrencinizin eğitimindeki gelişmelerini yakından izleyebilmeniz için hazırlanmış internet tabanlı bir sistemdir. Sisteme yukarıda verilen web adresinin yanı sıra http://ankugvo.k12net.com  adresinden de doğrudan erişim sağlanabilir.

(Mobil cihazlarınızdan İOS ve Android için K12NET Mobile uygulamasını da kullanabilirsiniz.

Sisteme giriş yapmak için gerekli olan;                        (daha önce sistemi kullanmadıysanız)

Kullanıcı Adı                       : TC. Kimlik Numaranız                                               

Kullanıcı Parolası              : TC. Kimlik Numaranız  olarak tanımlanmıştır.

 

Not: Sistemin güvenliği açısından Kullanıcı Adı ve Kullanıcı Parolalarınızı Hesap Bilgileri sekmesinden değiştiriniz.

Ankara Üniversitesi GV. Özel Anadolu Lisesi Öğrenci Takip Sistemi;

Bu sistem sayesinde bizler her öğrencimizin eğitim durumunu detaylı bir şekilde inceleyebiliyor ve tek tek bütün öğrencilerimizin eksik olduğu konu ve dersleri kolaylıkla görerek telafi çalışmaları planlayabiliyoruz. Sizlerin de aynı bilgileri görerek çocuğunuzun eğitim durumuyla daha yakından ilgileneceğinizi biliyoruz. Bu sayede öğrencimiz bireysel özelliklerini fark edebilecek ve başarıya ihtiyaç duyup çalışmalarını geliştirebilecektir.

Bu sistemde öğrencilerimizle ilgili Sınıf/Şube Bilgileri, Eğitim Bilgileri, Sınavlar, Kişisel Gelişimi, Rehberlik İşlemleri, Kişisel Bilgiler, Etkinlik ve Kulüp İşlemleri ve Mesajların yanı sıra Ders Programları, öğrencimizin varsa geçmiş yıllarda dâhil olmak üzere Karne Bilgileri vb. bilgi ve uygulamalara ulaşılabilmektedir. Ayrıca sınav notları ve analizleri ile öğrenci Devamsızlıkları da takip edilebilir. Öğrenci Davranış Değerlendirme Formları aracılığıyla öğrenciniz hakkında ders öğretmenlerince yapılan değerlendirme ve önerileri izleyebilir; öğrencinizin daha etkili bir eğitim alması adına gerekli önlemlerin ve düzenlenmelerinin zamanında yapılmasına katkı sağlayabilirsiniz.

Öğrencimiz de sistemi kendi kullanıcı adı ve parolasıyla kullanabilmektedir. Bu sayede öğrencimiz de durumunu yakından inceleyebilmekte ve kendi çalışma disiplinini oluşturabilmektedir.

Okulumuzda yürütülen Ölçme ve Değerlendirme Faaliyetleri ve Öğrenci Takip Sistemi hakkında her türlü bilgilendirme, soru, şifre işlemleri ile ilgili; Eğitim ve Ölçme Değerlendirme Biriminden  Tel : 489 80 08/151’den bilgi alabilirsiniz.