ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

Eğitim-öğretimin niteliğini artırmakta ve standardizasyonu sağlamakta, uygulanan öğretim programlarının ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi en önemli koşuldur. Bu koşulun sağlanması, süreci ve bireysel farklılıkları dikkate alan ölçme ve değerlendirme araç, yöntem ve tekniklerini araştırmak, geliştirmek ve uygulamak ile mümkündür. Bu düşünceden hareketle yürütmekte olduğumuz ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde temel prensibimiz, öğrencilerimizi başarılarına göre sıralamak ve sınıflamak değil, akademik gelişimlerine katkı sağlayacak geri bildirimleri onlara verebilmektir.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar:

 • Yıl içerisinde okulda uygulanan, hazırbulunuşluk, durum belirleme, öğrenci alım ve liselere geçiş deneme sınavlarından sorumludur.
 • Okulda uygulanan genel sınavlar için tüm sınıf düzeylerinde, öğretmenlerle işbirliği yaparak soruların hazırlanmasını sağlar.
 • Sınavları organize ederek uygulanmasını sağlar.
 • Sınav sonuçlarının analizlerini yapar, bu konuyla ilgili raporları okul yönetimi, öğretmen, öğrenci ve velilere duyurur.
 • Öğretmenlere, öğrencilerin eksik kazanımlarını gidermeye yönelik çalışmalarında gerekli verileri sağlar.
 • Milli Eğitim Bakanlığının uyguladığı ulusal sınavlarda öğrencilere ait sonuçların istatistiklerini hazırlar.
 • Öğretmen Alım Sınavı ile ilgili okul idaresinin verdiği görevleri yerine getirir.
 • Okulda uygulanan diğer ölçme araçlarının (anket, performans değerlendirme ölçekleri vb.) hazırlanmasında gerekli desteği sağlar.
 • Projelerin hazırlanmasında gerekli bilgi desteğini sağlar.
 • İhtiyaç halinde öğrenci ve öğretmenlere, ölçme ve değerlendirme ile ilgili konularda eğitim düzenler.
 • Okulun stratejik planlarının ve uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla çalışan Toplam Kalite Kurulu’nda yer alarak ölçme ve değerlendirme ile ilgili uzmanlık desteği sağlar.

 

ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ:

 

www.ankugvo.k12.tr bağlantı adresi üzerinde Ana Sayfa, Anadolu Lisesi veya Ölçme ve Değerlendirme sekmesinden

Öğrenci Takip Sistemi    linkiyle ulaşabileceğiniz bir öğrenci ve veli bilgilendirme sistemidir. Öğrencinizin eğitimindeki gelişmelerini yakından izleyebilmeniz için hazırlanmış internet tabanlı bir sistemdir. Sisteme yukarıda verilen web adresinin yanı sıra http://ankugvo.k12net.com  adresinden de doğrudan erişim sağlanabilir.

(Mobil cihazlarınızdan İOS ve Android için K12NET Mobile uygulamasını da kullanabilirsiniz.

Sisteme giriş yapmak için gerekli olan;                        (daha önce sistemi kullanmadıysanız)

Kullanıcı Adı                       : TC. Kimlik Numaranız                                               

Kullanıcı Parolası              : TC. Kimlik Numaranız  olarak tanımlanmıştır.

 

Not: Sistemin güvenliği açısından Kullanıcı Adı ve Kullanıcı Parolalarınızı Hesap Bilgileri sekmesinden değiştiriniz.

Ankara Üniversitesi GV. Özel Anadolu Lisesi Öğrenci Takip Sistemi;

Bu sistem sayesinde bizler her öğrencimizin eğitim durumunu detaylı bir şekilde inceleyebiliyor ve tek tek bütün öğrencilerimizin eksik olduğu konu ve dersleri kolaylıkla görerek telafi çalışmaları planlayabiliyoruz. Sizlerin de aynı bilgileri görerek çocuğunuzun eğitim durumuyla daha yakından ilgileneceğinizi biliyoruz. Bu sayede öğrencimiz bireysel özelliklerini fark edebilecek ve başarıya ihtiyaç duyup çalışmalarını geliştirebilecektir.

Bu sistemde öğrencilerimizle ilgili Sınıf/Şube Bilgileri, Eğitim Bilgileri, Sınavlar, Kişisel Gelişimi, Rehberlik İşlemleri, Kişisel Bilgiler, Etkinlik ve Kulüp İşlemleri ve Mesajların yanı sıra Ders Programları, öğrencimizin varsa geçmiş yıllarda dâhil olmak üzere Karne Bilgileri vb. bilgi ve uygulamalara ulaşılabilmektedir. Ayrıca sınav notları ve analizleri ile öğrenci Devamsızlıkları da takip edilebilir. Öğrenci Davranış Değerlendirme Formları aracılığıyla öğrenciniz hakkında ders öğretmenlerince yapılan değerlendirme ve önerileri izleyebilir; öğrencinizin daha etkili bir eğitim alması adına gerekli önlemlerin ve düzenlenmelerinin zamanında yapılmasına katkı sağlayabilirsiniz.

Öğrencimiz de sistemi kendi kullanıcı adı ve parolasıyla kullanabilmektedir. Bu sayede öğrencimiz de durumunu yakından inceleyebilmekte ve kendi çalışma disiplinini oluşturabilmektedir.

Okulumuzda yürütülen Ölçme ve Değerlendirme Faaliyetleri ve Öğrenci Takip Sistemi hakkında her türlü bilgilendirme, soru, şifre işlemleri ile ilgili; Eğitim ve Ölçme Değerlendirme Biriminden Tel : 489 80 08/151’den bilgi alabilirsiniz.