Drama

DRAMA DERSİ

Yaratıcı drama derslerinde öğrencilerimizin, farklı problem durumlarını doğaçlayarak yaşamda karşılaşacakları farklı rolleri deneyimlemeleri, ayrıca bu roller aracılığıyla durumları sorgularken yaratıcılık, problem çözme ve empati becerilerinin de geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Yaratıcı dramanın hem bir disiplin hem de bir yöntem olarak var olduğu okul sürecimizde öğrencilerimizin kendini özgürce ifade ederek iletişim kurması, işbirliği yaparak demokratik kişilik özelliklerine sahip bireyler olabilmeleri amaçlanmaktadır.

 

Okul öncesi kademesi sonunda öğrencilerimiz;

 • Fiziksel özelliklerini fark ederek kendini tanıtır
 • Arkadaşları ile benzer ve farklı yönlerini fark eder
 • Grup içinde fikrini çekinmeden söyler.
 • Arkadaşlarıyla işbirliği yapar.
 • Takım çalışmasına katılır.
 • Grupla uyumlu bir şekilde ortak hareket eder.
 • Oyunda sırasını bekler.
 • Oyunları kurallarına göre oynar .
 • Oyun oynarken kazanmanın ve kaybetmenin doğal olduğunu bilir.
 • Yarım bırakılmış öyküyü tamamlar.
 • Tamamladığı öyküyü canlandırır.
 • Dramatizasyon çalışmalarına katılır .
 • Canlandırma yapmaya istekli olur.
 1. ve 2. sınıfın sonunda öğrencilerimiz;
 • Grupla etkileşim içinde olduğunu fark eder.
 • Grupla işbirliği ve uyum içerisinde çalışır.
 • Güven duygusunun önemini fark eder.
 • Duyu çalışmalarına katılır.
 • Duyu organlarının çevreyi tanımadaki rolünü fark eder.
 • Duygusunu beden dili ile ifade eder.
 • Sorumluluklarına uygun hareket etmeye istekli olur.
 • Oyunların kurallarını söyler.
 • Oyun oynarken kendisinin ve arkadaşlarının hata yapabileceğini kabul eder.
 • Bildiği oyunlardan yola çıkarak yeni bir oyun kurgular.
 • Jest ve mimiklerini kullanarak bir olayı anlatır.
 • Yarım kalan öyküyü tamamlar.
 • Öyküden yola çıkarak grupça bir canlandırma hazırlar.
 • Masalların özelliklerini fark eder.
 • Bilindik masallara değişik sonlar yaratır.
 • Canlandırmalarda dramatizasyon tekniğini kullanır.
 • Canlandırma çalışmalarında istekli olur
 • Problem durum karşısında çözüm yolları arar.
 • Hayal gücünü etkin olarak kullanır.
 • Geleneksel çocuk oyunlarını tanır.
 1. ve 4. sınıfın sonunda öğrencilerimiz;
 • Etkili iletişimin önemini fark eder.
 • Duygu ve düşünce arasındaki ilişkiyi bilir.
 • Verilen durumlardan bir öykü kurar.
 • Verilen kurgunun içine dahil olup, o role girer.
 • Rolün gerektirdiği jest ve mimikleri kullanır.
 • Bedenini, sesini canlandırdığı role uygun olarak kullanır.
 • Canlandırmanın temel kurallarını bilir.
 • Canlandırma kurallarına uyarak performans hazırlar.
 • Farklı drama tekniklerini (donuk imge, içses, pandomim, geriye dönüş tekniği) bilir ve canlandırmalarda kullanır.
 • Dramatik kurgunun bileşenlerinden “rol, mekan, zaman, odak ” kavramlarının önemini bilir.
 • Hayal gücünü etkin olarak kullanır.
 • Müzede drama çalışmalarına katılır.
 • Müzedeki nesneleri beden diliyle anlatır.
 • Nesneden yola çıkarak canlandırma hazırlar.