Bilişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri Zümresi

Günümüz insanı bilgiye ulaşmak ve onu en iyi şekilde kullanmak   için çaba göstermektedir. Geleceğin toplumunda “aranan kişi” bilgiyi en iyi   şekilde kullanan kişi olacaktır. Bilgisayar bilgiye ulaşmada ve bilgiyi   kullanmada çok önemli bir işleve sahiptir.
Eğitim kurumlarında bir   öğretim aracı olarak bilgisayar, artık bir şeçenek olmaktan çıkmakta ve   zorunluluk haline gelmektedir. “Çocuklarımıza bilgisayar kullanmayı hangi yaştan   itibaren ve nasıl öğretmeliyiz?” ve “Bilgisayarı bir oyun aracı haline   getirmeden, onu nasıl çocuklarımızın kullanımına sunabiliriz?” gibi sorular   anneler ve babalarca sıkça sorulmaktadır.
Okulumuz sizlerin bu   sorularını da dikkate alarak, ilköğretimin her aşamasında çocuklarınıza, onların   yaş özelliklerine uygun bir öğretim programı ile bilgisayar kullanmayı;   eğlenerek, yaparak, yaşayarak öğretmeyi hedeflemektedir.
Anasınıfından   başlayarak okulumuzda öğrenimini sürdüren öğrencilerimiz, mezun olduğunda   bilgisayarı etkin bir biçimde kullanabilecek bir düzeye gelmektedir.
Oklumuzda, bilgisayarlar etkin bir öğretim aracı olarak   kullanılmaktadır. Derslerde gerektiğinde internet aracılığıyla bilgilere anında   ulaşılabilmekte, öğretmen ve öğrenciler hazırladıkları sunuları bilgisayar ve   projeksiyon kullanarak paylaşabilmektedir.
Yeni bilgilere ulaşmak, ders   çalışmak, ödev yapmak, proje hazırlamak, okul gazetesi çıkarmak, sanatsal   çalışmalar yapmak, internetle dünyayı dolaşmak ve hatta oyun oynamak…