4. Sınıflar

4. Sınıflar Zümresi

Dördüncü Sınıflar olarak;

Yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin sorgulayan, üst düzey düşünebilen, bilimsel ve eleştirel bakış açısına sahip, problem çözebilen ve çözümlerini günlük yaşantısına taşıyabilen, zamanı etkili kullanarak çalışmalarında sistemli, dikkatli olan, gelişimlerinde sorumluluk alan, Atatürk ilke ve devrimlerine yürekten bağlı bireyler olmalarını önemsemekteyiz.

Öğrencilerimiz, araştıran ve farklı öğrenme statejilerini etkili kullanan, iletişim becerileri ve ana dili yetileri yüksek bireyler olarak yetişmektedir.