2. Sınıflar

2. Sınıflar Zümresi

İkinci sınıflar olarak; Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, vatanını ve ulusunu seven, insani değerlerle donatılmış evrensel değerlere ulaşmayı amaç edinen, barışçıl bir dünyayı yaratılmasında görev ve sorumluluğa hazır bireyler olmalarını arzuluyoruz.

Bu bağlamda; soran, sorgulayan, araştıran, bilgiyi en yüce değer bilen, kendisiyle ve çevresiyle barışık, dürüst, hoşgörülü, yaşam boyu öğrenmeye istekli öğrenciler yetiştirmek birincil hedefimizdir.

Hayat Bilgisi

İkinci sınıflar zümresi olarak amacımız; Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, temel yaşam becerilerine sahip, kendini tanıyan , sağlıklı ve güvenli bir yaşam süren, yaşadığı toplumun değerlerini özümseyen, doğaya ve çevreye duyarlı, araştıran, üreten ve ülkesini seven bireyler yetiştirmektir.

 1. sınıfın sonunda öğrencilerimiz;
 • Okulun yakın çevresini tanır.
 • Sınıfla ilgili karar alma süreçlerine katılır.
 • Arkadaşlarıyla yardımlaşma ve grup etkinliklerine katılır.
 • Yakın çevresindeki kültürel miras ögelerini tanır.
 • Türk bayrağı, İstiklal Marşı ve Atatürk hakkında bilgi sahibi olur.

Türkçe

İkinci sınıflar zümresi olarak amacımız; hayat boyu kullanabilecekleri dinleme, izleme, konuşma, okuma ve yazma ile ilgili dil becerilerini kazanmış, etkili iletişim kurabilen bireyler yetiştirmektir.

 1. sınıfın sonunda öğrencilerimiz;
 • Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
 • Okuma yazma sevgisi ve alışkanlığı kazanır.
 • Duygu ve düşüncelerini etkili ve anlaşılır biçimde ifade eder.
 • Okuduklarını anlayarak eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir.

Matematik

İkinci sınıflar zümresi olarak amacımız; sayılar ve işlemler, geometri, ölçme ve veri işleme olmak üzere dört öğrenme alanında gerekli becerileri kazandırmaktır.

 1. sınıf sonunda öğrencilerimiz;
 • Sayıları okur ve yazar.
 • Ritmik saymalar yapar.(2-3-4-5-10)
 • Problem çözer ve kurar.
 • Veri analizi, grafik okuma yetkinliği kazanır.
 • Olaylar ve olgular arasında ilişki kurar, sebep sonuç ilişkisini ortaya koyar, anlama, yorumlama becerileriyle matematiksel yetkinliklerini geliştirir.