Beden Eğitimi

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİ

Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersinin amacı, öğrencilerin oyun ve fiziki etkinlikler yolu ile hayatları boyunca kullanacakları temel hareketler, aktif ve sağlıklı hayat becerilerini, kavramlar ve stratejiler ile birlikte bunlarla ilişkili hayat becerilerini ve değerleri geliştirerek bir sonraki eğitim düzeyine hazırlanmalarını sağlamaktır.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersini alarak ilkokuldan mezun olan öğrencilerin, ders amacı doğrultusunda aşağıdaki kazanımlara ulaşmaları beklenmektedir:

Okul Öncesi kademesi sonunda öğrencilerimiz;

 1. Temel ve birleştirilmiş hareket becerilerini, basit kurallı oyun ve fiziki etkinliklerde etkili ve öz güvenle kullanır.
 2. Hareket becerileri ile ilgili kavramları kullanır.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programı ile okul öncesi öğrencilerine kazandırılması hedeflenen beceriler;

 • Esneklik
 • Yürüme,
 • Galop kayma adımları

1. ve 2. sınıfın sonunda öğrencilerimiz;

1. Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı sergiler.

2. Oyun ve fiziki etkinlikler sırasında çeşitli iletişim becerileri gösterir.

3. Geleneksel çocuk oyunlarını oynar.

4. Yer değiştirme hareketlerini vücut, alan farkındalığı ve hareket ilişkilerini kullanarak yapar.

5. Verilen ritim ve müziğe uygun hareket eder.

6.Vücut bölümlerinin hareketlerini açıklar.

7.Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken kendisi için güvenlik riski oluşturan unsurları açıklar.

8.Bayram, kutlama ve törenlere istekle katılır.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programı ile 1. ve 2. sınıf öğrencilerine kazandırılması hedeflenen beceriler;

 • Dengeleme,
 • Nesne Kontrolü,
 • Ritim Eğitimi

3. ve 4. sınıfın sonunda öğrencilerimiz;

 

1.Oyun ve hareket stratejilerini ve taktiklerini kullanır.

2.Sağlıklı olmak ve fiziksel uygunluğunu geliştirmek için oyun ve fiziki etkinlik kavramlarıyla ilkelerini açıklar ve bunları uygular.

3.Sağlıklı olmak ve fiziksel uygunluğunu geliştirmek için oyun ve fiziki etkinliklere istekle düzenli olarak katılır.

4. Oyun ve fiziki etkinlik dersinde, kültürel birikimimiz ve değerlerimizle ilgili aşağıdaki amaçlara ulaşılır: a. Kültürümüze ve başka kültürlere ait geleneksel oyunlar ile dansları tanır ve uygular. b. Bayram, kutlama ve törenlere isteyerek katılır.

5.Oyun ve fiziki etkinliklerde kendini tanıma, bireysel sorumluluk, kendine güven ve zaman yönetimi becerilerini geliştirir.

6.Oyun ve fiziki etkinliklerde iletişim becerileri, iş birliği, adil oyun (fair play), sosyal sorumluluk, liderlik, doğaya duyarlılık ve farklılıklara saygı özelliklerini geliştirir.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programı ile 3. ve 4. sınıf öğrencilerine kazandırılması hedeflenen beceriler:

 • Dayanıklılık
 • Hareketlilik
 • Koordinasyon
 • Kuvvet
 • Ritim
 • Çabukluk
 • Esneklik