Görsel Sanatlar

GÖRSEL SANATLAR

Görsel Sanatlar dersinde öğrencilerimiz, sanatın beş duyuya hitap edebilen bir alan olduğunu yaşayarak öğrenirken, farklı kültürler içerisinde hem teknik hem de duygu açısından nasıl şekillendiğini gözlemler. Bu sayede farklılıkları saygıyla karşılamanın, sanatın temel prensibini oluşturduğunu kavrar. Görsel Sanatlar derslerinde müzeleri, galerileri, ören yerlerini ve tarihi mekânlara yapılan geziler ve bu mekanlardaki uygulamalar sayesinde öğrencilerimiz sanatın tarihsel sürecini izler.  Ayrıca öğrencilerimizin günümüz sanatında yer bulan Işık Sanatı, Doğa Sanatı, Minimal Sanat gibi çağdaş akımlarına yönelik çalışmalar yapması amaçlanmaktadır.

 

 1. sınıfın sonunda öğrencilerimiz;
 • Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanatlar teknikleriyle ifade eder
 • Ülkemizden ve dünyadan sanatçıları ve bu sanatçıların stillerini öğrenir.
 • Yaptığı tasarımlarda birbirinden çok farklı malzemeler kullanarak yaratıcılığını geliştirir.
 • Sanatın kültürün bir parçası olduğunu fark eder.
 • Müze, sanat galerisi, sanatçı atölyesi, ören yeri vb. ile ilgili izlenimlerini söyler.
 • Çevreye saygı duymayı ve doğayı sevmeyi öğrenir.
 1. sınıfın sonunda öğrencilerimiz;
 • Ana-ara, sıcak-soğuk ve zıt renkleri bilir.
 • Dünya sanatlarından birini ve bu sanatın özelliklerini tanır.
 • Ülkemizden ve dünyadan sanatçıları ve bu sanatçıların stillerini öğrenir.
 • Natürmort, peyzaj, portre, figüratif resim, soyut resim gibi resim konularını bilir.
 • Çevreye saygı duymayı ve doğayı sevmeyi öğrenir.
 • Kâğıt malzemeden kesme, bükme ve katlama yaparak tasarım oluşturabilir.
 • Müze, sanat galerisi, sanatçı atölyesi, ören yeri vb. mekânların önemini bilir.
 • Müze içerisinde yapılan etkinliklere aktif olarak katılır.
 1. sınıfın sonunda öğrencilerimiz;
 • Ülkemizden ve dünyadan en az üç sanatçıyı ve bu sanatçıların stillerini tanır,
 • Dünya sanatlarından birini özellikleriyle tanır,
 • Üç boyutlu objeleri renklendirirken geleneksel sanatlardan faydalanabileceğini öğrenir
 • Yönlendirilmeden yaptığı tasarımlarda birbirinden çok farklı malzemeler kullanarak yaratıcılığını geliştirir,
 • Özgürce yaptığı çalışmalarda modern sanatı kavrar
 • Günümüz sanatı içerisinde yer alan Çevre Sanatı, Yerleştirme Sanatı, Kolaj Optik Sanat gibi akımları tanır.
 1. sınıfın sonunda öğrencilerimiz;
 • Rengin değerlerini öğrenir,
 • Anadolu sanatını tanırken sanat ve zanaatı birbirinden ayırabilir,
 • Geleneksel Türk sanatlarını öğrenir,
 • Görme engellilerle ilgili empati çalışmaları yapar,
 • Ülkemizden ve dünyadan en az üç sanatçıyı ve bu sanatçıların stillerini tanır,
 • Üç boyutlu objeleri renklendirirken geleneksel sanatlardan faydalanabileceğini öğrenir
 • Yönlendirilmeden yaptığı tasarımlarda birbirinden çok farklı malzemeler kullanarak yaratıcılığını geliştirir.
 • Özgürce yaptığı çalışmalarda modern sanatı kavrar.
 • Günümüz sanatı içerisinde yer alan Çevre Sanatı, Yerleştirme Sanatı, Kolaj Optik Sanat vs. akımlarla ilgili bilgilerini geliştirir.