Müzik

Müzik Zümresi

Müzik evrensel bir dildir. Çocuklar bu evrensel dili öğrenirken aynı zamanda bilinçli birer müzik dinleyicisi olma yolunda ilerlerler.

 AMACIMIZ

Müzik derslerinde öğrenciler müziğin zevkine varırlar ve insan yaşamındaki önemini kavrarlar.Ulusal ve evrensel müziklerin insan yaşamını zenginleştirmedeki önemini anlamalarını sağlayacak çalışmalar yaparken diğer yandan düzeylerine uygun Türkçe, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca ve Rusça gibi değişik ülke dillerinde şarkı dağarcığına sahip olurlar. Müziğin dili olan nota kullanımını öğrenir, bunu müzik yaratırken, beste yaparken, çalgılarını ve seslerini bilinçli bir şekilde kullanmaları doğrultusunda uygular ve yaşamlarının renkli bir parçası haline getirirler.Müzik bir amaç olduğu kadar araçtır da (education for music-education with music) ilkesinden yola çıkarak daha birçok davranış gibi Atatürkçülüğü de bu yolla öğrenip pekiştirirler.

HEDEFLERİMİZ

Ana Sınıfından başlayarak öğrenciler kendilerini ifade etmede müziği kullanırlar ve enerjilerini doğru bir şekilde harcamayı öğrenirler.Müzik aletlerini aktif olarak kullanır, seslerini diyafram destekli kullanmayı öğrenir ve koro düzeninde şarkılar söylerler. Orff çalgılarını kullanarak ritm duygularını geliştirici ve yaratıcılıklarını arttırıcı çalışmalarda aktif olarak görev alırlar. Bunların yanı sıra müzik kültürünü alır, sanata ve sanatçıya saygı duyan, müziğin her türü hakkında bilgi sahibi olan ve kaliteyi anlayan bireyler olarak yetişirler.İstekli öğrenciler okul korolarında bireysel ses eğitimine tabi tutulup doğru bir diksiyon ve artikülasyon ile şarkı söylemeyi öğrenirler.Yine istekli öğrenciler okul bandosu, melodika topluluğu ve yaylı çalgılar grubu gibi etkinliklerde görev alırlarken özgüvenlerini pekiştirip kendilerini sosyal ve kültürel yönlerden geliştirirler.

PROJELERİMİZ

Hafta içi etkinklikleri çerçevesinde keman ve piyano kurslarına katılırlar.Bu etkinliklerin sonunda gerek okul içindeki ve gerekse okul dışındaki konserlerde görev alarak bireysel ve toplu olarak başarılarını sergiler, bireysel ya da toplu müzik yapmanın zevkine varırlar.