1. Sınıflar

Türkçe

1.sınıf zümresi olarak temel amacımız öğrencilerimizi okuyan, okuduklarını anlamlandıran ve kendi gelişimine katkı sağlayacak örnek olayları seçebilen bireyler olarak yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve sunu becerilerinin geliştirilmesinin yanında öğrencilerimizin düşünme, düşündükleri özgürce ifade etme, anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma gibi zihinsel becerilerin geliştirilmesini önemsemekteyiz. Bu önemle öğrencilerimize okulumuzda öğrenme tarzlarına ve seviyelerine uygun olarak okuma ve yazma becerilerinin gelişimi için fırsatlar elde edecek şekilde etkinlikler yapılandırmaktayız.

 1. sınıfın sonunda öğrencimiz;
 • Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
 • Okumayı ve yazmayı bilir
 • Okuduğunu anlayarak okuduğuyla ilgili 5N1K sorularını yanıtlar.
 • Okumaktan zevk alır.

Kendini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilir.

Matematik

1.sınıf zümresi olarak temel amacımız somut malzemeler kullanarak matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilen, bu kavram ve sistemleri ilişkilendirerek günlük hayatta uygulayabilen, tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin kullanabilen, karşılaştıkları problemleri çözebilen 21. yy becerilerine sahip bireyler yetiştirmektir. Bu amaçla “Matematiği sevmeyen var mı?” etkinliğinden yola çıkarak somut deneyimlerle anlamlı öğrenme ve kalıcılığı sağlamaktayız.

 1. sınıfın sonunda öğrencimiz;
 • Rakamları okur ve yazar.
 • Toplama ve çıkarma işlemlerinin anlamını kavrayarak toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
 • Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler.
 • Standart olan ve olmayan uzunluk birimlerini bilir.
 • Paraları tanır.
 • Tam ve yarım saatleri okur.

Nesneleri ağırlıkları yönünden karşılaştırabilir.

Hayat Bilgisi

1.sınıf zümresi olarak temel amacımız; öğrencilerimizi Atatürk devrim ve ilkelerine bağlı, araştıran, sorgulayan, iletişim kuran, bilgili, ilkeli, duyarlı, düşünen ve değerlendirme yapabilen birer dünya insanı yetiştirmektir. Bu amaçla öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını dikkate alarak günlük yaşamda ihtiyaç duydukları ve kullanabilecekleri yaşam becerilerini kazanmalarına yardımcı olmaktayız.

1.sınıfın sonunda öğrencimiz;

 • Okulu ve okulun işleyişini tanıyarak okul kurallarına uyar.
 • Kitle iletişim araçlarını etkili ve verimli kullanır.
 • Sağlığını korumak için kişisel bakım ve temizliğine dikkat eder.
 • Ülkesinin genel özellikleri ile milli ve dini bayramları tanımlayabilir.
 • Atatürk’ün hayatı hakkında genel bir bilgi birikimine sahip olur.
 • Yakın çevresinde bulunan bitki ve hayvanlar ile ilgili bilgilere sahip olur.
 • Mevsimlerin genel özelliklerini anlatır.