İngilizce

İNGİLİZCE ZÜMRESİ

ANKÜ İlkokulunda uyguladığımız İngilizce Eğitim Programı ile öğrencilerimizi, yüksek düzeyde güdülenmiş, hem bireysel hem de grup çalışmalarında başarılı, iç motivasyonu yüksek, çalışkan, maceracı, kendine güvenen, fikirlerini detaylı bir şekilde ifade edebilen, “Cambridge Uluslararası Programı” ve “Avrupa Birliği Uluslararası Dil Standartları” çerçevesinde edindiği temel dil becerilerini etkili bir biçimde kullanabilen, yenilikçi, sorgulayan ve yaratıcı bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

ANKÜ İngilizce Eğitim Programımız, Cambridge Uluslararası Programı (Cambridge International Assessment) ile Avrupa Birliği Ortak Çerçeve Programı-CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) kazanımlarının harmanlanması sonucu büyük bir titizlikle profesyonel olarak hazırlanmıştır.
Programımız, dördüncü sınıfın sonunda öğrencilerimizin Avrupa Birliği standartlarında CEFR A1+ düzeyine ulaşmalarını hedeflemektedir.

Öğrencilerimiz ilkokulda başlayıp ortaokulda devam eden “Cambridge Primary” programının ilk dört seviyesini tamamlamış olurlar.  “Cambridge Primary”  küçük öğrencilerimize dünya standartlarında bir öğretim müfredatı, ölçme değerlendirme araçları ve öğretmenlerimize yüksek kaliteli eğitim desteği sağlayan uluslararası bir öğretim programıdır. Farklı ve güncel yaklaşımlarla değişik bakış açıları geliştirmeyi öğrenen ve dili farklı alanlarda rahatlıkla kullanabilen öğrencilerimiz bu program ile ortaokulda almaya devam edecekleri uluslararası öğretim programı “Cambridge Lower Secondary” programı için de hazır duruma gelmektedirler.

Programımızda dört dil becerisine; Listening (Dinleme), Speaking (Konuşma), Reading (Okuma), Writing (Yazma) ve bu becerilerin farklı alanlardaki alt kazanımlarına eşit ağırlık verilmektedir. Böylece öğrencilerimiz her alanda ve her ortamda İngilizce’ ye hakim olur ve tam öğrenme sağlanır. Bunun yanı sıra, her öğrenciye, kendini yetiştirebilmesi, ek çalışmalar da yapabilesi için kendi düzeyi doğrultusunda öğretmen ve veli tarafından takip edilebilen online olanaklar da sağlanmaktadır.

Okulumuz ilköğretim İngilizce programında, derslerde kullanılan tüm dil öğretim yöntem ve teknikleri, öğrencilerimizin dil öğrenimine karşı oluşturacakları algıyı olumlu yönde etkilemek amacı ile kullanılır.  En temel hedefimiz öğrencilerimizin dil öğrenimine olan ilgi ve motivasyonlarını yüksek tutmaktır. Farklı öğrenme şekilleri göz önünde bulundurularak sınıf içerisinde uygulanacak tüm etkinlikler görsel, işitsel, ya da kinestetik vb. gibi zeka türlerine göre çeşitlendirilmektedir. Eleştirel düşünme (Critical Thinking), iletişim (Communication), iş birliği (Collaboration), yaratıcı düşünme (Creativity), problem çözme (problem solving), analysing (analiz etme) gibi 21. yüzyıl becerilerini içeren dil öğretim programımızda,  öğrencilerimizin aktif katılımları önemli olduğundan ikili ve grup çalışmalarına öncelikle yer verilmektedir. Öğretmenin dersin merkezi olmadığı ve yönlendirici konumunda olduğu derslerimizde, sınıf içi oyunlar, canlandırmalar, sunumlar da sıklıkla yer almaktadır.

Öğrencilerimizin akademik gelişimleri yıl boyunca hem gözlem, paylaşım, vb. gibi nitel, hem de yazılı sınavlar, başarı izleme sınavları, projeler vb. gibi nicel yöntemlerle izlenmekte, değerlendirilmekte ve geri bildirimlerle tam öğrenme sağlanmaktadır.

Dil becerilerinin uluslararası düzeyde geçerliliği ve güvenirliliği olan sınavlarla belgelenmesi içinse öğrencilerimiz, 4. sınıfta Cambridge Young Learners – Movers, ve 3. sınıfta Cambridge Young Learners – Starters sınavlarına katılmaktadırlar.