Sağlık Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Okul Sağlık Birimi; okul, çevre,  öğrenci ve çalışanları bir bütün içinde ele alarak öğrencilerin ve çalışanların  sağlıklarını koruma ve geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Birim, bu amaçla; Koruyucu sağlık hizmetleri çerçevesinde:

  • Sağlıklı bir ortam oluşturmak için gerekli önlemleri alır.
  • Hijyen  kurallarına uygunluğu denetler.
  • Gıda sunulan ve hazırlanan birimleri denetler ve eksikliklerin tamamlanmasını sağlar.
  • Sağlık  Bakanlığı rutin aşı programının uygulanması sırasında koordinasyon görevi üstlenir.
  • Gerekli durumlarda sağlık taramaları yapar.
  • Gereksinime  göre seminer vb. etkinliklerde bulunur.

2013-2014 Yılı Çalışmaları

HİJYEN EĞİTİMİ

2013 Aralık ayının ilk haftası sağlık birimimiz tarafından ilköğretim 1. kademedeki öğrencilerimize temizliğin önemi ve hastalıklarla olan yakından ilişkisi ile ilgili eğitim verildi.  Anlatılanları ilgi ile izleyen öğrencilerimiz sorularla, bilgileriyle paylaşımlarda bulundular. Eğitim sonunda el yıkama teknikleri birlikte uygulanarak öğrencilerimizin bilgileri pekiştirildi.

AŞI

15 Kasım 2013 tarihinde ilköğretim 1. sınıf öğrencilerimiz KKK (Kızamık,Kızamıkçık, Kabakulak), DaBT-İPA (Difteri,Asellüler Boğmaca,Tetanoz,İnaktif Polio) (Priorix, Tetraksim), 8.sınıf öğrencilerimiz ise Td-(Erişkin Tipi Difteri Tetanoz) (Td-VAC) aşılarını oldu. Öğrencilerimizin aşıları velilerden alınan onay doğrultusunda, okulumuz Sağlık Biriminin refakatinde Sağlık Bakanlığı doktor ve hemşireleri tarafından yapılmıştır.

 ERGENLİK DÖNEMİ

12 Aralık 2013 tarihinde İlköğretim 5. Sınıf kız öğrencilerimize ergenlikle ilgili bilgiler verildi. Ergenlikte bedenimizdeki değişimler, cinsel gelişim evreleri ve menstrüal döngü konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Öğrencilerimizin yoğun ilgi gösterdiği eğitim, okulumuz Sağlık Biriminden Hemşire Filiz Çalışkaner ve PDR uzmanı Burcu Şenol tarafından verildi.

 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

2013-2014 eğitim dönemi ilk yarısında okulumuzda “İş Sağlığı ve Güvenliği” kapsamında alt yapı çalışmaları yapılmış, okulumuzda riskli sayılabilecek durum ve yer tespitleri gözlemlenmiş, çalışanlarca yazılı belgelerle tespit edilmiştir. Çalışma Bakanlığının direktifleri doğrultusunda gerekli ekip oluşturularak öncelikli konular belirlenmiş, plan çerçevesinde yapılacaklar uygulamaya konulmuştur.  “İş Sağlığı ve Güvenliği” toplantılarının sık periyotlarla yapılması kararlaştırılmıştır.

 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PERSONEL EĞİTİMİ

18 Aralık 2013 tarihinde okulumuz çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği, Ergonomi, Meslek Hastalıkları ve İlk Yardım Hastalıkları ve İlk Yardım konularında bilgilendirme eğitimlerinin ilki gerçekleştirilmiştir. Eğitimler, Gökçen OSGB’den Arda Soykan, Okul Doktoru Kemal Yıldırım, Hemşire Filiz Çalışkaner ve Hemşire Şerife Hançer tarafından verilmiştir.