Drama

Drama

Bir eğitim yöntemi olarak Dramanın amacı, çocukta doğuştan varolan yaratıcılığı geliştirmektir. Çocuğun “neyi” öğreneceği yerine “nasıl” öğreneceği, üzerinde durulması gereken önemli bir noktadır. Genel olarak çocuklarımızın kendini özgürce ifade edebilmesi, hoşgörülü, demokratik ve yaratıcı bir kişilik geliştirmesi, bağımsız düşünebilmesi, işbirliği yapabilmesi, olaylara çok yönlü bakabilmesi ve kendini tanıması, gizil güçlerinin farkına varması açısından drama etkili bir yöntemdir.

Bilindiği gibi etkili, verimli ve kalıcı öğrenmenin en önemli yolu, çocuğun etkin kılındığı yaparak-yaşayarak öğrenme yöntemidir. Bu yöntemde çocuklar, etkinliklere doğrudan katılırlar. Duygu ve düşüncelerini etkinliklerde rahatlıkla anlatırlar. Gözlem yaparak ve deneyerek bilgiye kendileri ulaşırlar. Bu şekilde edinilen bilgilerin kalıcı olduğu bilimsel bir gerçektir. Bu anlamda “Drama” konu merkezli, ezberci ve yapılandırılmış eğitim anlayışına güçlü bir seçenektir.

Çocuklar  grup çalışması içinde, çeşitli olgu ve olayları, kendi yaşantılarından, gözlemlerinden yola çıkarak gözden geçirir, düzenler, oynar, canlandırır, rol yapar ve doğaçlayarak yeniden yaşar.

Okulumuzda yaratıcı dramanın, bir yöntem olarak diğer derslerde de etkin olarak kullanılması konusunda yoğun bir çaba gösterilmektedir. Yine yaratıcı dramanın, bir yöntem olarak kullanıldığı  “müzede eğitim” çalışmalarına büyük önem verilmektedir.