İngilizce

İNGİLİZCE ZÜMRESİ

ANKÜ İlköğretim Okul Öncesinde uyguladığımız İngilizce Eğitim Programı ile öğrencilerimizi, yüksek düzeyde güdülenmiş, hem bireysel hem de grup çalışmalarında başarılı, kendine güvenen ve en önemlisi de eğlenerek ve yaşayarak öğrenen “Cambridge Uluslararası Programı” ve “Avrupa Birliği Uluslararası Dil Standartları” çerçevesinde edindiği temel dil becerilerini etkili bir biçimde kullanabilen, yenilikçi, sorgulayan ve yaratıcı bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

ANKÜ İngilizce Eğitim Programımız, Cambridge Uluslararası Programı (Cambridge International Assessment) ile Avrupa Birliği Ortak Çerçeve Programı-CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) kazanımlarının harmanlanması sonucu büyük bir titizlikle profesyonel olarak hazırlanmıştır.

Öğrencilerimiz okulöncesinde temeli atılıp ilkokulda devam eden “Cambridge Primary” programı çerçevesinde yabancı dil yeterliliklerini geliştirirler. “Cambridge Primary”  küçük öğrencilerimize dünya standartlarında bir öğretim müfredatı, ölçme değerlendirme araçları ve öğretmenlerimize yüksek kaliteli eğitim desteği sağlayan uluslararası bir öğretim programıdır. Farklı ve güncel yaklaşımlarla değişik bakış açıları geliştirmeyi öğrenen ve dili farklı alanlarda rahatlıkla kullanabilen öğrencilerimiz, bu program ile ilkokulda almaya devam edecekleri uluslararası öğretim müfredatı için de hazır duruma gelmektedirler.

Programımızda sözel iletişim becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz dil gelişimlerini eğlendikleri, aktif öğrenme modeli ile yaşayarak öğrendikleri, farklı bir dilde iletişim kurmanın tadına varacakları bir süreç içerisinde gerçekleştirmektedirler. Öğretim programımız 5 yaş grubunda 12 tema, 6 yaş grubunda ise 8 temadan oluşmaktadır. Titizlikle belirlenmiş temalar öğrencilerimizin aktif, yaratıcı ve esnek öğrenenler olmalarını hedeflemektedir. Bu yüzden de disiplinler arası yaklaşımı benimsemiş bulunmaktayız. Öğrenme ortamımız yalnızca bir yabancı dil sınıfı ile sınırlı kalmayıp, bazen sanat bazen müzik bazen bilim ya da matematik sınıfına dönüşebilmektedir.

Okulumuz Okulöncesi İngilizce programında, derslerde kullanılan tüm dil öğretim yöntem ve teknikleri, öğrencilerimizin dil öğrenimine karşı oluşturacakları algıyı olumlu yönde etkilemek amacı ile kullanılır.  En temel ve önemli hedefimiz, öğrencilerimizin dil öğrenimine olan ilgi ve motivasyonlarını yüksek tutmaktır. Öğrencilerimizin İngilizceyi sevmeleri ve İngilizce derslerinde eğlenmeleri her zaman önceliğimizdir. Eğlenceli ve anlamlı bir bütünlük taşıyan temalarımız sayesinde öğrencilerimiz günlük yaşantıları ile öğrenmeleri arasında bağlantıları kolaylıkla kurabilmektedirler. Yapılan tüm çalışmalar öğrencilerimizin yaratıcılığını geliştirme ve sosyal etkileşim alanlarında özgüven sahibi olmalarını hedeflemektedir. Öğrencilerimizin yabancı bir dili konuşurken doğal ve rahat hissetmelerini sağlamak amacıyla, doğal öğrenim ortamları yaratmaya çalışmaktayız. Bu amaçla öğrencilerimiz ile sadece sınıf ortamında değil okul binasının her alanında etkileşim halindeyiz. Farklı öğrenme şekilleri göz önünde bulundurularak sınıf içerisinde uygulanacak tüm etkinlikler görsel, işitsel, ya da kinestetik vb. gibi zeka türlerine göre çeşitlendirilmektedir. Eleştirel düşünme (Critical Thinking), iletişim (Communication), iş birliği (Collaboration), yaratıcı düşünme (Creativity), problem çözme (problem solving), gibi 21. yüzyıl becerilerini içeren dil öğretim programımızda,  öğrencilerimizin aktif katılımları önemli olduğundan ikili ve grup çalışmalarına öncelikle yer verilmektedir. Öğretmenin dersin merkezi olmadığı ve yönlendirici konumunda olduğu derslerimizde, sınıf içi oyunlar ve canlandırmalar sıklıkla yer almaktadır.

 

Bunun yanı sıra, her öğrenciye, kendini yetiştirebilmesi, ek çalışmalar da yapabilesi için kendi düzeyi doğrultusunda öğretmen ve veli tarafından takip edilebilen online olanaklar da sağlanmaktadır.

Öğrencilerimizin akademik gelişimleri yıl boyunca hem gözlem, paylaşım, portfolyo sunumları vb. gibi yöntemlerle izlenmekte, değerlendirilmekte ve geri bildirimlerle tam öğrenme sağlanmaktadır.