Misyonumuz Vizyonumuz

MİSYON

Ülkemizin geleceği için Atatürkçü çizgide ve evrensel bir bakış açısıyla; araştıran, sorgulayan, sorun çözebilen, ilkeli, ahlaklı, demokratik anlayışı benimsemiş, sağlıklı iletişim kuran, eleştirel düşünen, özgüveni yüksek, 21. yüzyılın gereksinimlerine göre donatılmış, her zaman sevgi ve barıştan yana olan bireyler yetiştirmek.

VİZYON

Çağdaş dünyada eğitim ile ilgili gelişmeleri takip ederek kendini sürekli geliştiren, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alan eğitim öğretim yaklaşımları ile akademik ve sosyal gelişimlerini sağlayan, öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine yatırım yapan öncü ve örnek bir okul olmak.