Öğrenci Gelişimi

Okul öncesi eğitim sınıflarında, yıl boyunca rutin aralıklarla devam eden ölçme çalışmaları, öğrencinin gelişimini en iyi şeklide analiz etmemize yardımcı olur. Öğrencinin süreçte kat ettikleri, hangi ihtiyaçlarının karşılanabildiği ve ilgi alanları hakkında veriler toplanır ve öğrencinin göstermiş olduğu gelişim ile ilgili değerlendirme yapılır.

Bu çalışmalardan ilki Beceri Değerlendirme Formlarıdır. Bu formlar, öğrencimizin gelişim özellikleri dikkate alınarak, bütüncül yaklaşıma paralel olarak öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır ve yine öğretmenlerimiz tarafından 3 ayrı peridoda doldurulmaktadır.

Bunun yanı sıra, yıl içerisinde özellikle serbest zaman etkinliklerinde yapılan gözlemler, tutulan anekdotlar; öğrencilerin düşünme, planlama, uygulama, problem çözme süreçlerine dayanır. Öğretmenlerimizin tuttuğu gözlem/anekdot defterleri,  veli görüşmelerinde öğrenci hakkında verilecek olan bilgiler açısından önem taşımaktadır. Kasım ayı içerisinde aileler ile yapılan öğrenci değerlendirme görüşmelerimize sınıf öğretmenleri ve PDR uzmanları birlikte katılmaktadır. Öğrencinin süreçteki gelişimi bu görüşmelerde paylaşılmaktadır. Bu görüşmelere ek olarak I. ve II. dönem ortalarında, branş dersi öğretmenlerimizin, öğrencilerin ilgi ve becerileri doğrultusunda velilere geri bildirimlerde bulundukları görüşmeler yapılmaktadır.

Okul öncesinin temel değerlendirme süreci olan” portfolyo günleri” ANKÜ okul öncesi eğitim sınıflarında da dönem sonlarında yapılmaktadır. 1. dönem İngilizce ve Türkçe dosya sunumları olarak gerçekleştirilen portfolyo paylaşım günümüze, 2. dönem performans sunumları da eklenmektedir.