Toplam Kalite Yönetimi

Okullarımızda kalite çalişmalarına, Milli Eğitim Bakanliği Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi” kapsamında 2001-2002 öğretim yılında  hız verilmiştir.
Toplam Kalite Yönetimi Uygulaması ile savurganlığın önlenmesi, verimliliğin ve kalitenin arttırılması, zamanın verimli olarak kullanılması ve sürekli iyileşme ve gelişmenin sağlanması amaçlanmaktadır.
Daha iyiye ulaşma çabasıyla yola çıkan okullarımızda, bu amaç çerçevesinde “Okul Gelişimi Yönetim Ekipleri” (OGYE)  kurulmuş ve ekiplerin kuruluş esasları belirlenmiştir.
OGYE, Okul Gelişim Modelinin birinci basamağıdır ve okul toplumunu temsilen Plânlı Okul Gelişimi’nden sorumlu bir ekiptir. Okul müdürünün liderliğinde çalışarak okulun gelişimini plânlayan, plânlanan çalışmaları uygulayan, çalışmalarda gerekli okul içi ve dışı koordinasyonu ve organizasyonu yürüten bir çalışma ekibidir.
Kalite çerçevesinde yürütülen çalışmalar kapsamında , ilköğretim Bölümümüz: “Eğitimde Kalite Ödülleri Kurum Kategorisi”’nde
2007-2008 öğretim yılında ilçe ikincisi,
2008-2009 öğretim yılında ilçe birincisi, il birincisi ve Türkiye 4.sü
2010-2011 öğretim yılında ilçe üçüncüsü olmuştur.