Satranç

Satranç

Ankü Koleji Satranç Dersinin amacı; bilimsel ve sportif  ögeler içeren  satranç ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalardan ve  satrançla ilgili  öğretim  programlarından yararlanılarak hazırlanmıştır Programının Vizyonu;

•             Yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı düşünme becerilerini geliştirerek çok yönlü düşünebilen,

•             Araştırma becerisi, karar verme becerisi, dikkat becerisi, yaratıcı problem çözme, risk alma, kendi kendini yönetme becerileri ve empati duygusu gelişmiş,

•             Toplumsal sorunlara karşı duyarlı ve yaratıcı çözümler üretebilen,

•             Durum ve olayların  çözümüne  yönelik yeni stratejiler geliştirebilen,

•             Kendisi ve çevresi ile barışık, duygusal anlamda dengeli, günlük yaşamla birlikte öğrenebilen ve öğrendiklerini günlük yaşamda kullanabilen,

•             Kendisine, çevresine ve doğaya yararlı işlerle uğraşabilen ve zararlı olabilecek durumlara önlemler alabilen,

•             Bireysel gelişime inanan ve kedisini geliştirerek, ülkemizin gelişmesine katkı getiren,

•             Akademik beceriler bakımından ileri seviyeyi yakalayan,

•             Sorumluklarının bilincinde olan ve sorumluluk alabilen,

•             Her durumda ve her şartta kendisine ve başkalarına saygı duyan ve bunu davranışlarıyla gösterebilen,

•             Özgüveni gelişmiş,

•             Kendi ilgi ve yeteneklerinin farkında olan ve bunları diğer insanların yararına açabilen,

•             Beyin kapasitesini geliştirip en üst düzeyde kullanabilen,

vb. özelliklere sahip bireyler yetiştirilmesine katkı getirmektir.