Eğitim Programımız

Eğitim Programımız

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları Özel  İlköğretim Okulu Okulöncesi 2013 MEB programına paralel olarak  proje yaklaşımı temelli eğitim programları uygulanmaktadır. Proje yaklaşımında  konular amaç değil araç olarak kullanarak öğrenciler kazanımlara  ulaşmaktadır.  Proje çalışmalarıyla  öğrenciler öğrenmeye değer bir konu hakkında derinlemesine inceleme yapma  fırsatı bulurlar.

Proje konularından yola çıkarak farklı konulara, öğrencilerin  ve öğretmenlerin yönlendirmesiyle geçilir. Branş öğretmenleri de proje  konularıyla bağlantılı etkinlikler uygulamaktadır. Öğrencilerin araştırarak  bilgiye kendilerinin ulaşması, eğitim sürecine aktif olarak katılımlarına  fırsat verilir.

Öğretmenler tarafından proje konuları ve süreleri dönem başında belirlenir. Proje konularına göre kavram ağları hazırlanır. Kavram ağları branş öğretmenlerine de  iletilir ve tüm etkinlikler bu doğrultuda planlanır. Proje konusuyla bağlantılı  Türkçe, matematik, fen, sanat, okuma yazmaya hazırlık, müzik, İngilizce, beden  eğitimi, drama etkinlikleri hazırlanır ve uygulanır.