Rehberlik Hizmetleri

Rehberlik çalışmalarımız; öğrencilerle bireysel görüşme, grup rehberliği çalışmaları, öğretmenlerle görüşmeler ve veli görüşmeleri çerçevesinde yapılmaktadır. Rehberlik Çerçeve Programı uyarınca bireyi tanımak, sosyal ortam içindeki yerini görmek, sağlıklı toplumsallaşmasına katkıda bulunmak, ders başarısını olumlu- olumsuz etkileyen nedenleri keşfederek uygun olmayan etkenleri ortadan kaldırmak, alan ve meslek seçiminde ilgi ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak doğru kararlar almasını sağlamak amacıyla çeşitli anketler uygulanmaktadır. Veli ve öğretmen görüşmeleri, grup çalışmaları, anketlerle öğrencilerimizi daha yakından izlemek ve tanımak hedeflenmektedir. Bunun yanında gereksinim duyulan öğrencilerimize uygulanan bireysel test teknikleri de çalışmalarımıza yol göstermektedir. Yapılan uygulamalar ve sonuçları, her öğrencinin bireysel dosyasında gizlilik çerçevesinde saklanmaktadır.
Rehberlik; bireylerin çağdaş dünyanın gereksinimi olan, mutlu ve üretken insanlar olabilmeleri, gerekli niteliklere ulaşabilmeleri amacıyla, uzman kişilerce yapılan yardımları içeren bir süreçtir. Bu süreç içerisinde verilen rehberlik hizmetlerinin başarıya ulaşabilmesi için okulumuzdaki Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir:
Gizlilik
Gönüllülük
Güven
Eşitlik
İşbirliği
Süreklilik
Kişi Haklarına Saygı
Bireyin Değerliliği
Bireyin Özerkliği
Toplumsal Sorumluluk
Profesyonellik