Global Schools Program

Bu içerik 21.11.2023 tarihinde Genel olarak yayınlanmış ve Genel bölümüne eklenmiştir.

Küresel topluluğun bir parçası olarak, gezegenimize ve insanlığa duyduğu sorumlulukla dünya vatandaşları yetiştirmek için tüm “okul toplumu” olarak çalışan ANKÜ Okulları “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını Destekleme Taahhüdü”nü imzaladı ve “Global Schools Program (Küresel Okullar Programı)”a kabul edildi.

ANKÜ Okulları olarak, “Cambridge Uluslararası Eğitim Programı” kapsamında Global Perspectives derslerinde 2018 yılından beri uygulamakta olduğumuz dünyada açlık ve yoksulluğa son vermek, iklim değişikliği ile mücadele etmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, nitelikli eğitimi, sorumlu üretim ve tüketimi yaygınlaştırmak gibi sosyal, kültürel ve ekolojik meselelerin çözümüne odaklanan çalışmalarımızla “Global Schools” platformunda da yer alarak bu eğitim hareketinin ortağı olmaktan gurur duyuyoruz.

“Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ne dair farkındalık yaratma ve daha iyi bir dünya için harekete geçme misyonumuzu daha da güçlü gerçekleştirebilecek olmanın heyecanı içindeyiz.

GLOBAL SCHOOLS PROGRAM

GSP yani Küresel Okullar Programı, UNESCO’nun Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitime Yönelik Küresel Eylem Programını (ESD) destekleyen BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı’nın bir girişimidir. Global Okullar, daha esnek ve sürdürülebilir bir dünya şekillendirmek için dünya çapındaki eğitim sistemlerini desteklemek için araçlar, kaynaklar ve programlar geliştirir. Programın vizyonu, her kademeden öğrencinin, bu yüzyılın en büyük zorluklarına etkin bir şekilde yanıt vermek ve herkes için sürdürülebilir ve refah düzeyi yüksek bir dünya şekillendirmek için gerekli bilgi, değer ve becerilerle donatıldığı bir dünya yaratmaktır.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ”

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri aşırı yoksulluğu sona erdirmek, herkes için insani şartlarda iş elde etmek, adaleti, barışı ve refahı teşvik etmek ve çevreyi korumak için 2015 yılında 193 hükümetin tümünün müzakeresi ile kabul edilen 17 hedeften oluşmaktadır. Hedefler, hükümetler, kurumlar, yerel topluluklar, sivil toplum kuruluşları, okullar ve işletmelerin 2030 yılına kadar ulaşılacak bir standart ve net hedefler dizisi doğrultusunda birlikte çalışması için pratik bir araçtır.

“GLOBAL SCHOOLS PROGRAM”IN PARÇASI OLMAK

GSP, okulların ve öğretmenlerin öğrencilerini Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH’ler) konusunda eğitmeleri için gerekli araçları ve e-kaynakları sağlar. Eğitimcilerle birlikte çalışan program, öğrenme ortamlarını küresel olarak dönüştürmeyi ve okulları SKH’lerde eğitim ve liderliğin merkezleri haline getirmeyi ve nihayetinde öğrencilerin yaşam tarzlarında, davranışlarında, eğitimlerinde ve profesyonel kariyerlerinde sürdürülebilir kalkınmaya öncelik vermelerini sağlamayı hedefler.

Global Schools Program, öğrencileri, öğretmenleri, yöneticileri ve diğer personeli, her alanda geliştirir ve dünya çapındaki diğer okullarla bağlantı kurmaları için bir köprü vazifesi görür.