PROF. DR. AHMET OĞUZ ADA İLE ANKÜ’DE “BAĞIMLILIK” EĞİTİMİ

Bu içerik 01.12.2017 tarihinde Etkinlikler olarak yayınlanmış ve Lise bölümüne eklenmiştir.

Günümüzde Türkiye’de ve dünyada tütün, alkol ve madde bağımlılığı artmaya devam etmektedir.

Kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal hayatını yok eden maddelerle mücadele etmek, geleceğimiz olan gençleri bunlardan korumak ancak koruyucu ve önleyici yaklaşımla mümkün olacaktır. Bu amaçtan hareketle okulumuz Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi bağımlılık konusunda uzun yıllardır çalışmaları olan ve sosyal sorumluluk çalışmalarında bulunan Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Oğuz ADA ile 19.04.2017 tarihinde 11. Sınıf öğrencilerimiz İÇİN EĞİTİM düzenlemiştir.

Prof. Dr. Ahmet Oğuz ADA; Bağımlılık nedir? Dışarıdan alınan tütün, alkol, uyuşturucu gibi maddeler merkezi sinir sistemini nasıl etkileyerek bağımlılığa dönüşür? Fiziksel ve psikolojik bağımlılık nasıl gelişir? Kişinin yaşantısını nasıl etkiler ve sonuçlandırır? Korunma yolları nelerdir? gibi konularda bilgilendirme yapmıştır. Bağımlılıktan korunmanın ilk adımının hiç başlamamk olduğunun vurgusunu yaparken arkadaş seçiminin, merak etmemenin, sorunları herhangi bir madde ile değil de uğraşarak okuldan, aileden destek alrak çözmenin, kendini olduğu gibi kabul etmenin, kendini başkalarına ispatlamaya çalışmamanın, internette veya bazı müzik gruplarında subliminal mesajlara dikkat etmenin önemini vurgulamıştır.

Öğrencilerimizin ilgiyle izlediği etkinliğe katkılarından dolayı Prof. Dr. Amet Oğuz ADA hocamıza teşekkür ediyoruz.

ANKÜ Özel Anadolu Lisesi