“Let’s Travel” eTwinning Projesi

Bu içerik 06.06.2021 tarihinde Etkinlikler olarak yayınlanmış ve İlkokul bölümüne eklenmiştir.

İlkokul kademesinde yıl boyunca yürütülmüş olan “Let’s Travel” eTwinning projesinde tanıtılan beş ülkeyi içine alan çalışmalarımıza yer verdiğimiz e-broşürlerimizi okul paydaşlarımıza dağıtarak proje kapanışımızı gerçekleştirdik.