KÜÇÜK MUCİTLER

Bu içerik 30.05.2019 tarihinde Etkinlikler olarak yayınlanmış ve İlkokul bölümüne eklenmiştir.

Mutlu ve rahat yaşamak için öncelikle eğitime çok önem vermek gerekir. Eğitim hem cehaleti yok eder, hem de bilimsel çalışmaların önünü açar.  Bilim bütün insanları ortak noktada birleştirir. Bilime önem veren milletler teknoloji alanında da ileri giderek daha da gelişir, modern ve rahat yaşam koşullarına ulaşır.

Bu düşünce ile yola çıkan okulumuz 4. sınıf küçük mucitleri, derslerine paralel olarak yürüttükleri ve geliştirdikleri projelerini  arkadaşlarına sundular. Bu projeler okul koridorunda sergilendi. Bu paylaşımdan büyük mutluluk duydular.